10A investigations

Samen de schade beperken

Aangescherpte verslaggevingeisen en streng controlerende accountants, lijken misschien vervelend. Maar zij wijzen u als beursgenoteerde onderneming juist de weg om een boekhoudschandaal voorkomen. Boetes en reputatieverlies zijn natuurlijk het laatste wat u wilt. Toch blijft de kans op een aandeelhoudersclaim, een justitieel onderzoek, of een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden (Section 10A matter), altijd aanwezig. Wat kunt u het beste doen om de aansprakelijkheid, schade en sancties te beperken?

Schade beperken

Bij PwC werken specialisten op het gebied van Securities Litigation. Dit specialisme is nieuw voor Europa. Met de kennis en expertise van onze Amerikaanse collega's, kunnen wij u en eventueel ook uw advocaat met raad en daad bijstaan. Zo adviseren wij u graag over de meest efficiënte en effectieve manier van handelen bij (justitiële) onderzoeken, zodat de schade zoveel mogelijk te beperkt wordt. Wij bekijken uw situatie objectief, vanuit diverse perspectieven en ontdekken onopgemerkte verbanden. Dit doen wij in nauwe samenspraak met u, want samen komen wij tot de beste oplossingen.

Vertrouwen winnen

Naast schadebeperking is het winnen van het vertrouwen van de toezichthouder van groot belang. Dit vertrouwen wint u door direct bevredigende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Toezichthouders zijn bovendien inschikkelijk als u een onafhankelijke partij een deugdelijk en intensief onderzoek laat verrichten. Reden te meer om samen uw vraagstuk aan te pakken.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Onafhankelijk forensisch onderzoek naar verslaggevingfraude
  • Gerichte feitenverzameling met forensische technologische toepassingen, procedures en interviews
  • Alternatieve oplossingen voor geconstateerde onregelmatigheden
  • Advies over schikkingen en de communicatie naar regelgevers en aandeelhouders
  • Advies over te nemen maatregelen en besluiten in de boardroom of de courtroom
  • Ontwikkeling en implementatie van een preventief anti-fraudeprogramma (Section 10A matter)
  • Risicomanagementadvies