REACH

Bekijk deze pagina in: English

REACH wordt algemeen beschouwd als de meest ambitieuze chemische regelgeving die momenteel van kracht is. Naast het hoge ambitieniveau, is deze Europese Verordening over de Registratie,Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen, één van de meest complexe verordeningen van de Europese Gemeenschap.

U dient aan te tonen dat een chemische stof veilig is

REACH vraagt om fundamentele veranderingen in hoe we omgaan met en denken over het werken met chemische stoffen. De REACH Verordening legt de verantwoordelijkheid van het beheersen van de risico’s rondom chemische stoffen expliciet bij de eigenaar, dat willen zeggen de industrie.
In het verleden was het de taak van de overheid om aan te tonen dat het omgaan met bepaalde chemische stoffen (onacceptabele) risico’s opleverde. Tegenwoordig moet de industrie aantonen dat de chemische stof veilig gebruikt kan worden. De ultieme consequentie van het niet (juist) voldoen aan de REACH verplichtingen is een verbod de stof op de markt te brengen.

REACH plaatst u voor verschillende uitdagingen

Het is duidelijk dat met het van kracht worden van REACH op 1 juni 2007, nieuwe en ingewikkelde verplichtingen zijn geïntroduceerd voor de (chemische) industrie. Elk bedrijf wordt erdoor geraakt en het is belangrijk dat u de impact van REACH op uw organisatie goed begrijpt.
Afhankelijk van de commerciële activiteiten van uw bedrijf, kan REACH u voor verschillende uitdagingen plaatsen:

  • Hoe richt u beheer  en financieel management voor uw consortium in?
  • Hoe zet u een SIEF administratie op die het delen van kosten op een rechtvaardige, transparante en niet-discriminerende wijze ondersteunt?
  • Hoe organiseert u de communicatie met de SIEF leden?
  • Hoe beperkt u de kosten en inspanningen voor REACH registratie?
  • Hoe dient u om te gaan met REACH Autorisatie en Restrictie?
  • Hoe stelt u uw verkoopkanalen naar de Europese Economische Ruimte (EER) zeker?
  • Wat is de impact van REACH op uw productveiligheid?

Onze experts zoeken graag met u naar een antwoord op maat.

Wat kunt u van PwC verwachten?