Financiële actualiteiten

Van transparant naar relevant

De vastgoedcrisis duurt voort en het politieke landschap maakt het corporaties lastig de maatschappelijke taak binnen de context van financiële continuïteit uit te voeren. De impact van de verhuurderbelasting en saneringssteun vraagt om gepaste actie van de bestuurders van een woningcorporatie. De keuzes die hierbij gemaakt worden, hebben gevolgen voor de organisatie, de fiscale planning en de externe verantwoording. Waar het de externe verslaggeving en de implementatie van de nieuwe RJ645 betreft, ligt de focus op de verandering van transparant naar relevant.

Tijdens de workshop Financiële actualiteiten bediscussiëren en bespreken wij de actuele thema’s binnen de sector voor interne toezichthouders. Dit doen wij vanuit onze rol bij woningcorporaties, sectorinstituten, regelgevende instanties en (semi) overheidsorganen. Er ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en daardoor bijgestelde best practices. Wij delen graag, vanuit de eerste hand, de meest recente ontwikkelingen met u.

Adequaat toezicht

Voor het houden van adequaat toezicht, het stellen van de juiste vragen en het sparren op hoofdlijnen met het management van de organisatie, is het essentieel om op de hoogte te zijn van bovenstaande ontwikkelingen. Graag stellen wij de deelnemers aan de workshop in de gelegenheid om, in gesprek met ons en andere deelnemers, hun kennis van deze ontwikkelingen te vergroten.

Zou u deze uitnodiging met de leden van het interne toezichthoudende orgaan willen delen? Net als voorgaand jaar kunt u, als bestuurder, uiteraard samen met uw toezichthouder deze workshop bijwonen.

Samengevat gaan wij onder meer in op:

  • Het Regeerakkoord, de saneringssteun en de verhuurderbelasting; wat is de impact voor de corporatie?
  • De fiscaliteit, actuele zienswijzen verankerd
  • Externe verslaggeving, de herziene RJ645 in de praktijk

Tijdens de workshop is er volop ruimte voor discussie met ons en collega-toezichthouders.

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor leden van de audit commissie, financieel specialisten van de raad van commissarissen/toezicht werkzaam bij woningcorporaties

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Data

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie: 

  • Bij u "in huis" of op een PwC kantoor