Bijeenkomst woningcorporaties - Jaarrekening & Fiscale actualiteiten


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Het verslagjaar 2011 heeft deels in het teken gestaan van het Vestia dossier. Met name de verslaggeving rondom derivaten maar ook de continuïteit van de sector gaven aanleiding om met een verscherpte blik naar de externe verslaggeving te kijken. En ook de status van wettelijke controle en het daarop gebaseerde toezicht door de AFM geven aanleiding tot een verhoogd kwaliteitsniveau. Deze ervaringen willen we met u delen en combineren met de veelgestelde vragen rondom de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De reacties die u en uw collega's hebben gegeven vormen de basis voor antwoorden op veelgestelde vragen. De jaarrekeningmodellen zijn wederom kritisch tegen het licht gehouden en vormen de basis voor een gedegen invulling van wet- en regelgeving.

Naast de aandacht voor RJ645 staan we specifiek stil bij de uitwerking van de waardering op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De praktijk leert dat meer corporaties dan verwacht zullen overgaan op deze waarderingsbasis. De specifieke uitwerking kent echter wel een aantal randvoorwaarden.

In de afgelopen jaren heeft de sector veel werk gemaakt van haar jaarverslag of volkshuisvestingsverslag. De nadruk lag daarbij vooral op transparantie. De roep om relevantie wordt echter steeds sterker. Met u gaan we in op een onderzoek dat PwC heeft gedaan naar "Integrated Reporting" in de publieke sector. Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten voor een andere wijze van verantwoorden. Tevens gaan we in op de uitkomsten van ons jaarlijkse onderzoek naar financiële sturing bij woningcorporaties. We staan stil bij normeringen vanuit gewijzigde waarderingsgrondslagen.


Voor wie?

De training is primair gericht op (financiële) directeuren, controllers, administrateurs en beleidsmedewerkers van woningcorporaties.


Door wie?

De trainingen worden georganiseerd door de sectorgroep Woningcorporaties van PwC. Petra Bangma, Huub Bröring en Gijsbert Turkenburg zijn uw inleiders.


De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen onder andere de volgende praktische uitwerkingen:

  • Geactualiseerde model jaarrekeningen, herziene RJ645
  • Een overzicht met de Richtlijnen, status en ingangsdatum
  • Interessante artikelen omtrent bovenstaande thema's

Programma

De ontvangst op iedere trainingsdag is om 9.00 uur. Het trainingsprogramma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur met een borrel.

Data

Nader te bepalen


PE Punten

De opleidingen van de PwC Academy voldoen aan de vereisten van Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants en registercontrollers 5 PE punten. Het certificaat wordt u na afloop van de training toegezonden.


Kosten

De kosten voor de training bedragen € 695 per persoon, er is geen btw verschuldigd.


Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag één maand voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.


Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

  • Verschillende locaties. Zie "data en deelname"