Succesvolle financiële sturing van woningcorporaties

Twitter LinkedIn Facebook

In deze training van één dag krijgt u inzicht in de verankering van de belangrijkste kengetallen van financiële sturing. Financiële sturing geeft daarbij inzicht in de bewaking van de financiële continuïteit enerzijds en het maximaal inzetten van de financiële middelen voor maatschappelijke doelstellingen anderzijds. De training heeft een praktische insteek en is met name bedoeld om u direct bruikbare handvatten te geven.

De training samengevat

Corporaties hebben een groot maatschappelijk vermogen in hun beheer. Dit vermogen is grotendeels ‘belegd’ in (sociale) woningen. De training gaat onder meer in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe is maatschappelijk presteren gekoppeld aan de kasstromen die door de corporatie lopen?
  • Hoe komt een corporatie nu tot normstellingen over de inzet van dat vermogen?
  • Hoe is de koppeling tussen vastgoedsturing en financiële sturing vorm te geven?
  • Welke kengetallen kunt u hanteren om middels sturing uw financiële continuïteit te waarborgen?
  • Hoe kunt u zich op transparante wijze verantwoorden over de inzet van het vermogen?

De opzet van de training biedt voldoende gelegenheid om ook ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen. De praktijk leert dat dit bijzonder waardevol is.

Na afloop van de training kunt u direct aan de slag

Na afloop van de training bent u in staat om op een transparante wijze inzichtelijk te maken of uw corporatie financieel gezond is en te bepalen wat de investeringskracht is van uw corporatie. Tevens kunt u ons financieel sturingsmodel integreren in uw bedrijfsvoering en risicomanagementsysteem.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor bestuurders en financieel managers van woningcorporaties.

Trainers

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet.

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC