Risicomanagement in 1 dag

Twitter LinkedIn Facebook

Risicomanagement in 1 dag

Hoe voorkomt u dat de reputatie van uw corporatie onnodig wordt geschaad? Of dat uw financiële continuïteit in gevaar wordt gebracht?

Uw corporatie beheert een groot maatschappelijk vermogen. De inzet van dat vermogen en de risico’s die u daarmee neemt, zijn per definitie onderwerp van publieke aandacht. De manier waarop u omgaat met die risico’s bepaalt voor een belangrijk deel het succes van uw corporatie. In deze training van één dagdeel krijgt u inzicht in het verband tussen uw strategie en doelstellingen, de sterke en zwakke punten van uw organisatie en de beheersing van uw risico’s. In vogelvlucht behandelen we de belangrijkste risico’s die u als corporatie loopt en bespreken we de meest gangbare en een aantal innovatieve manieren om risicomanagement te organiseren. Daarnaast geven we u nuttige tips en trucs ten aanzien van de controle op risico’s in uw praktijk. Uitgangspunt van de training is dat u snel aan de slag kunt met de (verdere) vormgeving en verankering van risicomanagement.

De training samengevat

De training gaat onder meer in op de volgende onderwerpen:

  • Het identificeren en bepalen van de strategische doelstellingen.
  • Het hanteren van risicobereidheid en risicotolerantie.
  • De vertaling naar succes- en risicofactoren.
  • Het in lijn brengen van de organisatie (mensen, processen, technologie).

De training bestaat uit twee delen

  • In het eerste deel wordt gezamenlijk een strategiekaart gemaakt waarin de belangrijkste succes- en risicofactoren aan elkaar worden gekoppeld.
  • In het tweede deel wordt de vertaling naar persoonlijke doelstellingen van medewerkers gemaakt.

De training focust op het proces van integratie van performance & risicomanagement en is sterk interactief.

Na afloop van de training kunt u direct aan de slag

U bent na afloop van de training in staat risicomanagement daadwerkelijk te verankeren in de organisatie doordat u:

  • Een goed onderbouwde inschatting kunt maken van welke vorm van risicomanagement bij uw organisatie past.
  • Inzicht heeft in de investering die nodig is om risicomanagement in uw organisatie goed te verankeren.
  • Een aantal quick wins meeneemt die u direct in uw organisatie kunt doorvoeren.

De doelgroep

Deze training is bestemd voor bestuurders en (financieel) managers van woningcorporaties.

Wie zijn de trainers?

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet.

Programma

Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC