(Fiscaal) risicomanagement bij projectontwikkeling door woningcorporaties


Tijdens de training wordt ingegaan op de gevolgen van de heffing van btw, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting bij diverse projecten. Aandacht zal worden besteed aan de plaats en het tijdstip van de fiscale besluitvorming in de diverse (besluit)fases van een projectontwikkelingsactiviteit. Hiermee bieden we u inzicht in de wijze waarop belastingvoordelen behaald kunnen worden en de wijze waarop risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De inhoud richt zich op de volgende aspecten:

Risicomanagement

 • De strategie van de corporatie is gebaseerd op het bereiken van de lange termijn doelstellingen. De koers om deze doelstellingen te realiseren moet continue worden bijgesteld, dit geldt met name voor projectontwikkeling. Door projectfasering, prestatiemeting, monitoren en (interne) controle beheerst u de risico’s die de projectdoelstellingen negatief kunnen beïnvloeden.
 • Welke trends zien wij in de sector?
 • Wat is risicomanagement en welke methodieken zijn beschikbaar?

BTW & overdrachtsbelasting

 • Realisatie nieuwbouw: btw-integratieheffing en de mogelijkheid tot afzien hiervan (overgangsregeling Mededeling 26): o.a. huurwoningen, zorgcomplexen, parkeer voorzieningen, MFA’s, BOG, etc.
 • Actualiteiten grondwaardering voor integratieheffing.
 • Btw- en overdrachtsbelastinggevolgen bij ingrijpende verbouwingen (ontstaat er een nieuw onroerend goed?).
 • Omzetten koopwoningen naar huurwoningen.
 • Koopgarant regeling.
 • Levering gemeenschapsvoorzieningen aan gemeente.

Vennootschapsbelasting

 • Hoe wordt het projectresultaat bepaald en hoe kunnen deze uitgangspunten gebruikt worden bij fiscale sturing over de jaren heen?
 • Fiscaal afwaarderen bij sloop: een kans of risico?
 • Waar moet op gelet worden bij een wijziging in een projectbesluit?
 • Hoe moet worden omgegaan met grote onderhoudsprojecten?

De doelgroep

Deze training is bestemd voor projectmanagers, financieel managers, directeuren van woningcorporaties.

Wie zijn de trainers?

De training “(Fiscaal) risicomanagement bij projectontwikkeling door woningcorporaties” wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. De trainers hebben inhoudelijke kennis over het beheersen van (fiscale) risico’s voor woningcorporaties en ruime ervaring met advisering binnen deze sector. Deze kennis en ervaringen resulteren in een optimaal trainingsresultaat.

Programma

Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen aan ons kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u om uw wensen met betrekking tot deze training te bespreken, en u vervolgens een passend voorstel te kunnen doen.

Locatie

De training kan bij u "in huis" of op één van de kantoren van PwC plaats vinden.