Training Jaarrekening & Fiscale actualiteiten voor woningcorporaties

Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Na een voor velen hectische afsluiting van het verslagjaar 2012 kijken we graag weer met u vooruit naar de jaarafsluiting 2013 vanuit de brede actualiteit.

De implementatie van de herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting had meer voeten in de aarde dan verwacht. Best practices bleken lastig uitvoerbaar, software ondersteund veelal het proces nog niet en ook voortschrijdend inzicht deed het proces geen goed.

De prognoses moesten op basis van de politieke standpunten enkele keren worden bijgesteld en aan de NBA alert moest gedurende het jaarafsluitingsproces vorm en inhoud worden gegeven. Bij de controle op de dVi bleek het accountantsprotocol tot discussie te leiden tussen de externe toezichthouder en controlerende accountants.


Voorbereid zijn op verslagjaar 2013!

Voor het verslagjaar 2013 zijn bovenstaande ervaringen een goede start. Om straks tijdig te kunnen voldoen aan de voorgenomen inlevertermijn (vóór 1 mei) is het zaak dat u de procesvoering binnen de corporatie nu al tegen het licht houdt. Twee maanden eerder rapporteren vraagt een andere inzet van uzelf, processen en systemen en níet alleen in het voorjaar. Aan de hand van onze opgedane ervaringen bij woningcorporaties en ondernemingen in het private segment bieden wij u de kennis en handvatten voor een juiste procesvoering.

Natuurlijk staan we met u stil bij de ontwikkelingen op het gebied van de externe verslaggeving. We blikken terug op 2012 en delen onze ervaringen vanuit onderzochte jaarrekeningen. Ook blikken we vooruit naar verwachte wijzigingen in bijvoorbeeld de herwaarderingsreserve, hedge accounting, de voornemens van minister Blok en de dVi. De functionele indeling van de resultatenrekening zal onderdeel zijn van de welbekende modeljaarrekeningen. Wat betekent dit voor uw administratievoering, de toerekening van kosten en de toelichting daarop? De relatie tussen de balans en resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de mutatieoverzichten materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen maken we voor u beter zichtbaar.


Financiële sturing

Het aspect compliance diepen we verder uit. De herziene gegevensuitvraag door CFV, WSW en het ministerie zullen we in combinatie met het gewijzigde accountantsprotocol toelichten zodat u tijdig kunt anticiperen. We geven u inzicht in de uitkomsten van ons jaarlijkse onderzoek naar financiële sturing bij woningcorporaties en gaan in op de relevantie in verslaggeving vanuit het perspectief van Integrated Reporting.


Actualiteiten

De actualia vanuit Brussel, Den Haag, Baarn en Hilversum komen ruim aan bod, we gaan hierbij in op de mogelijke gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Uiteraard ontbreekt daarbij de fiscaliteit niet.

Kortom, zoals u van ons gewend bent, een mooie gelegenheid om met een vliegende start en de meest actuele kennis de jaarafsluiting 2013 te vervolgen en met u collega’s bij te praten en ervaringen te delen.


Trainingsmateriaal

De deelnemers aan de training ontvangen onder andere de volgende praktische uitwerkingen:

  • Geactualiseerde modellen jaarrekeningen, herziene RJ645
  • Een overzicht met de Richtlijnen, status en ingangsdatum
  • Interessante artikelen 0ver bovenstaande thema's

Voor wie?

De training is primair gericht op (financiële) directeuren, controllers, administrateurs en beleidsmedewerkers van woningcorporaties.


Door wie?

De trainingen worden georganiseerd door de sectorgroep Woningcorporaties in samenwerking met the Academy van PwC. Petra Bangma, Huub Bröring en Gijsbert Turkenburg zijn uw inleiders.

Programma


9:00 Ontvangst
9:30 Start training
16:30 Afsluiting training met een borrel.

Data

23 januari 2014 PwC Utrecht

PE-punten Accountants (RA en AA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA en AA) 6 PE punten per dagdeel. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.


PE-punten RC’s

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE punten per dagdeel. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.


Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 695 per persoon, vrijgesteld van btw. Let op! Op deze training zijn de kortingsregelingen van the Academy niet van toepassing.


Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag twee weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

De accommodaties kennen een beperking ten aanzien van het aantal deelnemers. We werken dan ook met de principes “wie het eerst komt” …en “vol is vol”.


Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie