Integrated reporting

Twitter LinkedIn Facebook

Verantwoording van de toekomst

De maatschappij stelt voortdurend nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven en instellingen zich verantwoorden. Naast inzicht in de cijfers wil zij ook inzicht in dat wat het bedrijf heeft gepresteerd. Geen droge opsomming van feiten maar een samenhangende analyse. Niet alleen een terugblik, maar juist ook inzage in trends voor de toekomst. En in plaats van een verslag gericht op compliance een verhaal waarin de organisatie de lezer meeneemt op haar weg naar realisatie van de strategie. Geen saaie lectuur dus, maar een aansprekend document.

the Academy van PwC nodigt u graag uit voor een inhouse trainingsprogramma waarin u leert een document volgens deze principes van Integrated Reporting op te stellen.

Zoals de naam al zegt wordt dit trainingsprogramma ‘bij u thuis’ gegeven aan een selectieve groep deelnemers uit uw eigen organisatie. Door middel van op maat gemaakte casussen krijgen de deelnemers inzicht in de elementen die door de organisatie van belang worden geacht. Wij ontwerpen het trainingsprogramma samen met u om er zeker van te zijn dat alle relevante elementen binnen uw organisatie worden meegenomen.

Voorstel Inhouse trainingsprogramma Integrated Reporting:

Dag 1

Huidige verslaglegging

 • Wat moet u verantwoorden: wat is verplicht bij wet, governance code?
 • Hoe ziet uw verslaglegging van het afgelopen jaar/ de afgelopen jaren er uit: uw score aan de hand vancriteria voor Integrated Reporting. Het jaarverslag van uw organisatie wordt voorafgaand aan de training door ons beoordeeld aan de hand van het Integrated Reporting Framework
 • Vergelijken resultaten met benchmark Integrated Reporting van PwC voor de publieke sector

Integrated reporting en visievorming op verantwoording

 • Wat is Integrated Reporting?
 • Wat is het verbeterpotentieel voor uw verantwoording, uw eigen score in vergelijking met de benchmark?
 • Wie zijn uw stakeholders
 • Wat wilt u bereiken met uw verantwoording en voor wie/ aan wie wilt u uw verhaal vertellen?
 • Koppeling Integrated Reporting en Planning- en Control Cyclus
 • Visievorming op verantwoording voor uw organisatie
 • Logische koppeling tussen uw verantwoordingsinformatie en daaraan voorafgaand uw strategie en sturingsinformatie

De deelnemers krijgen de opdracht om vanuit de vastgestelde visie een paragraaf van het jaarverslag te schrijven en voor de volgende bijeenkomst in te dienen bij docenten

Dag 2

Groepsdiscussie over de KERN van uw organisatie en behandeling aangeleverde teksten

 • De praktijk leert dat niet iedereen in de organisatie dezelfde mening heeft over wat de KERN van de organisatie is en hoe de ontplooide activiteiten daarin passen. In de groepsdiscussie besteden wij hier aandacht aan, mede in het licht van de planning- & control-cyclus
 • De aangeleverde teksten bespreken wij in het licht van het vorenstaande

De totstandkoming van uw verantwoording

 • Hoe kunt u interne en externe stakeholders betrekken bij het schrijven van uw jaarverslag
 • Tips en trucs om uw verhaal op een boeiende wijze to-the-point te schrijven

Schrijven

 • De deelnemers passen hun eigen teksten aan op basis van het geleerde
 • De aanpassingen worden besproken

Evaluatie

Na afloop van de training

 • Hebt u inzicht in de kwaliteit van uw huidige jaarverslag
 • Kent u uw stakeholders
 • Bent u geïnspireerd door praktische voorbeelden en in staat om uw jaarverslag op een dusdanige wijze op te stellen, dat daarin de KERN van uw bedrijf en uw strategie centraal worden benoemd
 • Hebt u tools aangereikt gekregen die u helpen om het interne proces om tot een samenhangende verantwoording te komen te organiseren
 • Begrijpt u hoe u met meer impact kunt schrijven en kunt u dit toepassen uw praktijk
 • Beschikt u over uitgewerkte teksten die u kunt gebruiken en toepassen in uw eigen praktijksituatie

Het trainingsprogramma kent bewust een interactief karakter, alleen door volop te discussiëren over de KERN van uw organisatie en de wijze waarop u daarover verantwoording aflegt, kan de theorie van integrated reporting naar uw praktijk worden vertaald.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoort een ieder die voor zijn organisatie betrokken is bij het schrijven van het jaarverslag, dan wel degenen die daarop invloed uitoefenen. Dit betreffen: toezichthouders, bestuurders, controllers, bestuurssecretaris, afdeling communicatie en leden van het managementteam.

Trainers

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. Door de inzet van zowel kennis als relevante markt- en onderwerpervaring zorgen zij voor een optimaal trainingsresultaat. 

Data en locatie

Het voorgestelde trainingsprogramma bestaat uit 3 dagdelen. Dagdeel 1 wordt circa 1-2 weken voor de dagdelen 2 en 3 gegeven. De data (en planning) worden in onderling overleg met u bepaald, evenals de locatie (dit kan bij u “in huis” of op een van de kantoren van PwC).

Data

Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

PE-punten RA’s

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen het door ons voorgestelde programma krijgen registeraccountants 10 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten RC’s

Registercontrollers krijgen door het volgen het door ons voorgestelde programma 10 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Kosten

Op basis van uw specifieke wensen maken wij voor u een trainingsprogramma op maat en een vrijblijvende offerte.
 

Locatie

 • Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.