Open trainingen

Open trainingen
Open trainingen
 

Een deel van onze trainingen zijn open trainingen. De datum van deze trainingen is vastgelegd en iedereen kan zich hier voor inschrijven. Deelname aan een open training heeft het voordeel dat u collega’s van andere organisaties ontmoet en in aanraking komt met cases uit verwante bedrijven of organisaties. De trainingen van the Academy hebben een interactief karakter waarbij u wordt geïnformeerd over de meest recente actualiteiten binnen uw sector. Door het toepassen van verschillende werkvormen krijgt u op een effectieve wijze inzicht in de mogelijke gevolgen, de problematiek én leert u hoe u hier mee om kunt te gaan.

Open trainingen vinden regelmatig plaats op verschillende locaties in het land. U kunt ons aanbod open trainingen bekijken naar marktsector en thema. De trainingen en bijeenkomsten van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie. Registercontrollers en Registeraccountants kunnen PE-uren danwel PE-punten ontvangen voor deelname aan onze trainingen.