Vermogensspel: het verhaal achter de cijfers


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Financiële basiskennis op peil

Zit u regelmatig om tafel met budgetverantwoordelijke collega's die de financiële taal nog niet volledig spreken? Of heeft u zelf behoefte aan meer inzicht in de factoren en cijfers die het (afdelings)budget bepalen? U en uw collega's krijgen nu de kans om op een eenvoudige, inspirerende en interactieve wijze uw basiskennis op peil te brengen.

In de training "Vermogenspel, het verhaal achter de cijfers" staat het zelf doen centraal.

We behandelen korte stukken theorie die u daarna direct, door middel van een spel, oefent en eigen maakt. In het spel worden situaties uit de praktijk nagespeeld op een spelbord, waarbij transacties worden uitgebeeld. Door het daadwerkelijk verplaatsen van fiches krijgt u inzicht in de veranderingen in de balans en resultatenrekening. Ook besteden wij aandacht aan het leren lezen van uw eigen cijfers.

Het spel wordt als leerzaam en interessant ervaren. Een quote van één van de deelnemers: “Het “aha” moment was voor mij het daadwerkelijk begrijpen van de mutaties. Het gaat helemaal niet zo zeer om de cijfers, maar om het verhaal dat ze vertellen”.

Deze training is geen uiteenzetting van theorieën, geen hoorcollege waarin u wordt overspoeld met hoe de praktijk er volgens de theorie uit zou moeten zien, maar geeft eenvoudig en snel inzicht in de basisbegrippen van financiën. Dit doen wij aan de hand van voorbeelden uit de onderwijssector.


De training bestaat uit vier spelrondes

Aan de hand van korte presentaties, interactieve spelsessies en het delen van praktijkvoorbeelden en ervaringen, worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

 • Resultatenrekening: wat laat dit overzicht van baten en lasten zien en hoe komt dit overzicht tot stand?
 • Balans: wat laat dit overzicht zien en hoe komt deze tot stand?
 • Investeren en afschrijven: wat houden deze begrippen in en welke impact heeft het op de organisatie en de financiële positie van organisaties?
 • Begroten en bijsturen: wat is de basis van een begrotingsproces en hoe gebruik ik het om bij te sturen?
 • Vermogenspositie: de basis voor beoordeling van rendement.
 • Risico’s en ratio’s zoals kapitalisatiefactor, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit: wat houden deze termen nu in en hoe komen deze tot stand?
 • Scenario’s: welke keuzes kun je maken en welke gevolgen hebben die voor de toekomstige financiële positie?
 • Hoe ziet de financiële positie van een onderwijsinstelling er uit en wat vertelt deze positie over de instelling?

Voor wie?

Deze training is bestemd voor niet-financiële managers bij onderwijsinstellingen in PO en VO die budgetverantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld schooldirecteuren en managers van stafafdelingen.


Trainers

Onze trainers zijn werkzaam als accountant en/ of adviseur bij PwC, hebben zich gespecialiseerd binnen de sector Onderwijs en hebben jarenlange ervaring in de sector PO en VO.


Na afloop van de training:

 • beschikt u over inzicht in de basisbegrippen en basisbeginselen van financiën
 • heeft u ervaring opgedaan met het lezen van een balans & resultatenrekening van een onderwijsinstelling
 • begrijpt u hoe dagelijkse handelingen bij een onderwijsinstelling zich vertalen op de balans en resultatenrekening
 • heeft u inzicht in de betekenis en totstandkoming van de voor uw instelling en uw sector van belang zijnde ratio’s.

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC