Vennootschaps- en schenkbelasting in het onderwijs; kans of bedreiging?


Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Gebrek aan goede, op de huidige onderwijspraktijk toegespitste, regelgeving maakt dat uitkomsten en afspraken met de Belastingdienst zeer uiteen kunnen lopen.

Het is van belang dat u het best denkbare resultaat binnen uw bereik krijgt. Graag nodigen wij u daarom uit voor de training ‘Vennootschaps- en schenkbelasting in het onderwijs; kans of bedreiging?

Voorkom fiscale risico’s en signaleer kansen

Door de snelle ontwikkelingen binnen de sector – in bijvoorbeeld de richting van meer marktwerking/derde geldstromen en samenwerking met andere partijen – zien we dat de vennootschapsbelasting (Vpb) steeds vaker aan de orde komt. De wetgeving kent eigen regels
en eigenaardigheden en het is belangrijk dat u over de benodigde kennis beschikt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ook schenkbelasting is binnen de sector aan de orde van de dag. Veelal zijn schenkingen en de vraag hoe hier fiscaal mee om te gaan veel minder expliciet omschreven. Is er bijvoorbeeld sprake van een schenking wanneer binnen een onderwijsgroep geld wordt overgemaakt van de ene naar de andere stichting (bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs) of wanneer geen of een lage (huur)prijs wordt bedongen?

Tijdens de training leert u, naast de gevolgen van de Vpb-plicht, wat de belangrijkste vrijstellingen van schenkbelasting voor onderwijsinstellingen zijn. De actuele regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), de mogelijke samenloop van schenkbelasting
en Vpb en de waarde die de ANBI-status ook voor ander fiscale heffingen kan hebben komen hierbij uitgebreid aan de orde.

Tijdens de training zullen theorie en praktijk worden afgewisseld. U leert niet alleen fiscale valkuilen te herkennen, maar ook fiscale kansen die in het onderwijs maar al te vaak blijven liggen. Dit doen wij graag aan de hand van uw praktijksituaties. U wordt van harte uitgenodigd uw eigen specifieke vraagstukken met ons te delen!

Na afloop van de training:

 • weet u wanneer er sprake is van een schenking;
 • hebt u inzicht in de criteria voor het inroepen van vrijstelling(en) schenkbelasting;
 • hebt u inzicht in de gevolgen van de Vpb-plicht voor de indirecte overheidsbedrijven;
 • bent u in staat uw rol als fiscaal aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen;
 • beschikt u over de benodigde kennis van de laatste ontwikkelingen rondom (nieuwe) financiële verantwoordingen;
 • kent u niet alleen veel voorkomende fiscale valkuilen, maar ook fi scale kansen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van onderwijsinstellingen die zijn/haar basiskennis van fiscaliteit in het onderwijs willen vergroten en/of updaten.

Trainers

 • Marije Kruisman-Otten werkt bij PwC Belastingadviseurs en is gespecialiseerd in fiscale vraagstukken binnen de publieke sector en meer in het bijzonder de onderwijssector.
 • Erwin Sarkinovic werkt bij PwC Belastingadviseurs en is gespecialiseerd in fiscale vraagstukken binnen zowel de private ondernemingen als ook de publieke sector.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Inhouse trainingen zijn maatwerk: welke onderwerpen en casussen (uit uw eigen organisatie) aan bod komen, bepalen we samen met u, evenals de locatie en eventuele specifieke sprekers. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Programma

12:30 Ontvangst met lunch
13.00 Start training
17:00 Afsluiting met netwerkborrel

Data

 • november 2014

PE-uren

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 4 PE uren. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten RC’s

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 495,-, vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. Op onze website treft u meer informatie aan over onze speciale kortingsregelingen.

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.
 

Locatie

 • PwC Utrecht
  Newtonlaan 205