Geïntegreerd risicomanagement in het onderwijs


Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Kansen benutten en risico’s beheren

Graag nodigen wij u uit voor de drie modules van de training Geïntegreerd Risicomanagement in het onderwijs.

Om uw middelen doelbewust in te zetten en de doelstellingen van uw onderwijsinstellingen succesvol te behalen dient u ook de risico’s in te schatten en te beheersen. In deze training leert u hoe u dit doet, op welke wijze u risicomanagement kunt borgen in de Planning & Control cyclus en aansluitend hoe u uw interne beheersing pragmatisch verbetert.

Na afloop van de training...

 • bent u in staat om bestaande wet- en regelgeving op het gebied van interne beheersing en risicobeheersing toe te passen op uw instelling;
 • hebt u inzicht in de verschillende risico’s die de realisatie van uw strategie in de weg staan;
 • bent u in staat een juiste risicomanagement-strategie te formuleren;
 • kent u het gehele risicomanagementproces en bijbehorende aandachtspunten;
 • hebt u voldoende handvatten om risicoanalyse voor uw instelling uit te voeren en daaraan de benodigde beheersmaatregelen te koppelen;
 • bent u in staat risicobeheersing in uw organisatie effectief, efficiënt en passend bij uw organisatie te organiseren.

Om u voldoende praktische bagage mee te geven loopt een praktijkcasus als rode draad doortussen de verschillende modules. Daarnaast kunt u aan de hand van documentatie, tussen de modules, uw theoretische kennis verder verdiepen.

Module 1

Wat is geïntegreerd prestatie- en risicomanagement, volwassenheid van risicomanagement in eigen organisatie en interne omgeving?
Datum: 11 juni 2014, PwC Utrecht, Tijd: 12.30 – 17.00 uur. Ontvangst is vanaf 12.00 uur, het trainingsprogramma eindigt om 17.00 met een netwerkborrel.

Module 2

Risicomanagement in de praktijk (van inventarisatie tot beheersmaatregelen)
Datum: 16 juni 2014, PwC Utrecht, Tijd: 9.30 – 17.00 uur. Ontvangst is vanaf 9.00 uur, het trainingsprogramma eindigt om 17.00 met een netwerkborrel.

Module 3

Implementatie van risicomanagement
Datum: 25 juni 2014, PwC Utrecht, Tijd 9.30 – 16.00 uur. Ontvangst is vanaf 9.00 uur, het trainingsprogramma eindigt om 16.00 met een netwerkborrel.

Voor wie?

Deze training is vooral gericht op toezichthouders, bestuursleden, financieel directeuren en hoofden bedrijfsvoering van een MBO instelling, een voortgezet onderwijs instelling en respectievelijk een primair onderwijs instelling.

Trainers

Alex Crezee is als organisatieadviseur werkzaam bij PwC Advisory. Alex is gespecialiseerd in interne beheersing en bedrijfsvoering, benchmarking en ‘in control’ volwassenheidsniveaus in de onderwijssector.

Maaike Wigger is eveneens als organisatieadviseur werkzaam bij PwC Advisory. Zij is gespecialiseerd in risicomanagement, interne beheersing en bedrijfsvoering en optimalisatie van bedrijfsprocessen in de onderwijssector.

Programma

Module 1

12:00 Ontvangst
12:30 Start module
17:00 Afsluiting module

Module 2
09:30 Ontvangst
10:00 Start module
17:00 Afsluiting module

Module 3
09:30 Ontvangst
10:00 Start module
16:00 Afsluiting module

Data

 • Module 1: 11 juni 2014
  Module 2: 16 juni 2014
  Module 3: 25 juni 2014

PE-punten

De opleidingen van de PwC Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA en AA) 4 PE punten voor module 1 , 6 PE punten voor module 2 en 5 PE punten voor module 3. Registercontrollers krijgen hetzelfde aantal PE punten door het volgen van deze training. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Kosten

U kunt zich voor één of meerdere modules inschrijven.

 • Module 1 kost € 495,- vrijgesteld van btw
 • Module 2 en 3 kosten elk € 695,- vrijgesteld van btw.
 • Indien u zich voor alle modules aanmeldt, geldt een totaalprijs van € 1.550,-. Deze speciale kortingsregeling kan niet met andere kortingsregelingen worden gecombineerd.

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.
 

Locatie

 • Kantoor PwC Utrecht