Passend Onderwijs; goed voorbereid op weg naar het ondersteunings- en businessplan!


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Een legpuzzel waarvan de juridische en fiscale stukjes niet mogen ontbreken!

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs gelden in Nederland. Wij nodigen u daarom graag uit voor onze ‘Passend Onderwijs’ training waar u volledig wordt geïnformeerd over de fiscale- en personele gevolgen die de invoering van deze Wet voor de onderwijssector met zich mee brengt. Ook de contouren van financiële verantwoording zullen aan de orde komen.


Op- en inrichten samenwerkingsverbanden

U leert tijdens deze training juridische- en fiscale kansen en risico’s te signaleren rondom de samenwerking bij Passend Onderwijs. Het volgende komt o.a. op u af:

 • per 1 november 2013 dienen de nieuwe samenwerkingsverbanden (via een aparte rechtspersoon) te zijn opgericht;
 • direct daarna moeten de samenwerkingsverbanden aan de slag met het ondersteuningsplan. Dit vergt een intensief overleg met stakeholders in een kort tijdsbestek;
 • ook de financiële verantwoording vraagt aandacht;
 • bestaande samenwerkingsverbanden (denk aan WSNS en REC) moeten worden afgebouwd, waarbij diverse juridische en personele aspecten een rol spelen.

Onwenselijke effecten afwenden

Tijdens deze training krijgt u inzicht in de fiscale implicaties die bij gemaakte afspraken van de oprichting van uw nieuwe samenwerkingsverband komen kijken. Kortom, het is een proces dat belangrijke personele- en financiële gevolgen voor u heeft en een proactieve houding is dan ook passend. Het is te laat om fiscaal en juridisch onwenselijke effecten af te wenden als u de taken en verantwoordelijkheden van het nieuw opgerichte samenwerkingsverband eenmaal heeft ingevuld en uw eventuele andere activiteiten zijn afgesplitst of verzelfstandigd. Ook is een goede aanzet tot financiële verslaggeving van belang.


De training gaat onder meer in op:

 • De personele gevolgen van Passend Onderwijs bij de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband en de afbouw van het huidige. Hoe zit het met huidige dienstverbanden en pensioenen van medewerkers en de contracten met derden? Wie draagt de uitkeringskosten bij werkloosheid?
 • Wat komt er in het ondersteuningsplan te staan en welke rol speelt de ondersteunings planraad?
 • Fiscaalrechtelijke aandachtspunten: welke mogelijkheden bieden de huidige wettelijke regels om btw heffing te voorkomen? Wat zijn de aandachtspunten voor de loonheffingen? Hoe kan bij afsplitsing van taken vennootschaps belasting worden voorkomen en wat is de fiscale positie van het samenwerkingsverband?
 • Verslaggevingstechnische apecten bij opheffing van de huidige samenwerkings verbanden; wat betekent dit voor het personeel en de juiste naleving van wet- en regelgeving (financiële rechtmatigheid)? Hoe lopen nu de nieuwe financieringsstromen en wat betekent dit voor de meerjaren begroting? Op welke wijze kan in het nieuw opgerichte samenwerkingsverband invulling worden gegeven aan een goede rolverdeling tussen bestuur en toezicht? En hoe wordt de rechtmatigheid van de besteding van deze gelden gewaarborgd door het samenwerkingsverband?

Na afloop van de training bent u…

 • in staat om in de voorfase en bij de invulling van de samenwerking juridische problematiek te signaleren en een kritische afweging te maken ten aanzien van juridische aandachtspunten;
 • bekend met en alert op fiscale implicaties van de afspraken die bij oprichting van het samenwerkingsverband worden gemaakt;
 • op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom (nieuwe) financiële verantwoordingen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor bestuurders, controllers, hoofden bedrijfsvoering, financiële directeuren, juridisch verantwoordelijken en anderen in en rond het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij de voorbereiding en invulling van de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs.


Trainers

 • Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet

Programma


Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.
 
   
                                                   

Data

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. 


PE-punten 

Indien mogelijk of gewenst 1 PE-punt per gevolgd lesuur. 
 

Tijd en investering

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Locatie

 • Dit kan bij u "in huis" of op een PwC kantoor