Onderwijsactualiteiten

Actualiteiten jaarverslaggeving, controleprotocol, regelgeving, fiscaliteit en risicomanagement

the Academy organiseert elk jaar de training 'Onderwijsactualiteiten', hierin wordt u geïnformeerd over actualiteiten jaarverslaggeving, controle protocol, regelgeving en fiscaliteit.

Tijdens deze training wordt u geïnformeerd over de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het Onderwijs op het gebied van jaarverslaggeving, controleprotocol, extern financieel toezicht, fiscaliteit en risicomanagement in het onderwijsveld. In verschillende interactieve sessies wordt door in het onderwijs gespecialiseerde trainers direct de vertaling gemaakt naar uw praktijksituatie. Bovendien is er gedurende de training voldoende tijd om met de trainers en andere deelnemers te discussiëren over de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen op uw werkzaamheden en uw instelling. Speciaal voor starters in het onderwijs die voor het eerst een jaarrekening op gaan stellen bieden wij ook een basistraining jaarverslaggeving in het onderwijs aan.

Na afloop van de training

  • Beschikt u over kennis van de uitwerking van impact op de jaarrekeningen 2014 in PO, VO, MBO en HO en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het Bestuurs- en RvT-verslag, alsmede de jaarrekening volgens RJ 660;
  • Hebt u inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het onderwijscontroleprotocol 2014;
  • Bent u bekend met de meest recente ontwikkelingen en issues, voortvloeiend uit het financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs;
  • Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van o.a. de WNT en de Continuïteitsparagraaf;
  • Hebt u inzicht in de voor u meest relevante ontwikkelingen in de fiscaliteit en de mogelijke gevolgen hiervan;
  • Beschikt u over actuele kennis rondom risicomanagement in het onderwijs en weet u wat de belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn voor uw organisatie.

Indien u deel neemt aan deze training ontvangt u de volgende praktische uitwerkingen

  • Een geactualiseerd model jaarrekening 2014 (ontwikkeld door PwC);
  • Onderwijscontroleprotocol 2014;
  • Een overzicht met de Richtlijnen, status en ingangsdatum;
  • Interessante artikelen omtrent bovenstaande thema’s.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de financieel verantwoordelijken in het College van Bestuur, financieel directeuren, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van een Primair Onderwijs instelling, een Voortgezet Onderwijs instelling resp. financieel directeuren en controllers van een MBO instelling.

Trainers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de brede sectorgroep Onderwijs van PwC. Jos Vermeulen, Evert Onderdelinden, Chiel Kaijim, Paul Geurten en Marije Kruisman-Otten zijn uw inleiders.

Programma

  9:00 Ontvangst
  9:30 Start training
16:30 Afsluiting training met een netwerkborrel

Data

11 maart 2015 PwC Utrecht


PE-uren accountants (RA/AA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 6 PE punten per training. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

PE Punten RC's

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE punten per module. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 695,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregelingen vindt u hier.

Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag twee weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Beperkte capaciteit

Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op: pwc-academy@nl.pwc.com.

Locaties