Interne beheersing en risicomanagement in het onderwijs

Twitter LinkedIn Facebook

De training Interne beheersing en risicomanagement in het onderwijs is opgebouwd uit twee modules.

In deze training leert u hoe u uw interne beheersing binnen uw onderwijsinstelling pragmatisch kunt verbeteren, welke stappen er nodig zijn om te komen tot effectief risicomanagement en hoe u risicomanagement kunt borgen in de Planning & Control cyclus.

Ochtendmodule – Wat is risicomanagement, volwassenheid van risicomanagement in eigen organisatie en interne omgeving?

Inhoud

Een introductie in risicomanagement en het risicomanagementproces:

 • Wat is interne beheersing en wanneer bent u in control?
 • Wat zijn risico’s?
 • Wat is risicomanagement?
 • Het risicomanagementproces op hoofdlijnen.
 • Uit welke componenten bestaat een risicomanagementsysteem?
 • Op welke ambitieniveaus kunnen onderwijsinstellingen hun risicomanagement invullen?
 • Risicomanagement en strategie.
 • In control verklaringen: Wat is een in control verklaring en welke varianten zijn er?

Middagmodule – Risicomanagement in de praktijk (van inventarisatie tot beheersmaatregelen)

Inhoud

In deze module wordt ingegaan op de verschillende stappen van het risicomanagementproces. Aan de hand van een case worden de deelnemers door de verschillende stappen van het risicomanagementproces heen geleid. Vervolgens wordt in detail ingegaan op de aandachtspunten van iedere stap. PwC deelt haar ervaring vanuit adviesopdrachten en het faciliteren van vele workshops en trainingen.

Aan de orde komen:

 • Risico-inventarisatie.
 • Organisatie van een gedegen risico-inventarisatie.
 • Brainstormtechnieken.
 • Categorisering van risico’s.
 • Risico-analyse.
 • Prioritering van risico’s.
 • Kwalitatieve risicoanalyse.
 • Kwantitatieve risicoanalyse.
 • Risicoreactie en beheersingsmaatregelen.
 • Monitoring van en communicatie over risico’s en beheersingsmaatregelen.

Voor wie?

Deze training is vooral bestemd voor toezichthouders, bestuursleden, financieel directeuren en hoofden bedrijfsvoering van een primair onderwijs instelling, een voortgezet onderwijs instelling respectievelijk een MBO-instelling.

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • bestaande wet- en regelgeving op het gebied van interne beheersing en risicobeheersing toe te passen op uw instelling;
 • te inventariseren in welke mate uw instelling ‘in control’ is;
 • inzicht te verkrijgen in de gebieden waarin uw instelling zich nog verder kan ontwikkelen om beter ‘in control’ te komen;
 • een aanpak uit te werken die uw instelling kan gebruiken om concreet aan de slag te gaan met het minimaliseren van risico’s en het benutten van kansen zodat u beter in control komt.

Trainers

Evert Onderdelinden is als accountant werkzaam bij de sectorgroep Onderwijs van PwC Assurance. Hij is gespecialiseerd in interim- en jaarrekeningcontroles van onderwijsinstellingen. Maaike Wigger is als organisatieadviseur werkzaam bij de sectorgroep Onderwijs van PwC Advisory. Zij is gespecialiseerd in risicomanagement en interne beheersing vraagstukken in de onderwijssector.

Programma

Het programma wordt met u in overleg vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC