Basistraining Jaarverslaggeving in het onderwijs


Basistraining Jaarverslaggeving in het onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de hand van een jaarrapportage, bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening. Hier komt veel bij kijken. U dient inzicht te hebben in alle vereisten vanuit de wet- en regelgeving binnen de betreffende onderwijssector.

Bent u recent gestart binnen de onderwijssector en/of gaat u voor het eerst een jaarrapportage voor uw onderwijsinstelling opstellen? Dan is deze training iets voor u!  Op 10 december 2014 organiseren wij de basistraining ‘Jaarverslaggeving in het Onderwijs’ voor financieel medewerkers in PO, VO en MBO. Tijdens deze interactieve training leert u de basisprincipes voor jaarverslaggeving van uw onderwijsinstelling volgens RJ 660 en krijgt u inzicht in de vereisten vanuit het Onderwijsprotocol OCW/EZ.

Na afloop van de training

  • Kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening, op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs/RJ 660.
  • Heeft u inzicht in de vereisten vanuit het Controleprotocol OCW/EZ.
  • Heeft u inzicht in de onderwijsspecifieke jaarrekeningposten en bijbehorende toelichtingen en kunt u dit toepassen in de praktijk.
  • Kent u de verslaggevingsvereisten ten aanzien van derivaten en Rijks gegarandeerde leningen.
  • Bent u bekend met de begrippen "Bezoldiging Bestuurders" en de 'WNT' en heeft u hiermee geoefend aan de hand van een casus.
  • Kent u het verschil tussen financiële rechtmatigheid c.q. algemene rechtmatigheid.
  • Bent u bekend met het kasstroomoverzicht en de waarde hiervan.
  • Beschikt u over een geactualiseerd model jaarrekening 2013 (ontwikkeld door PwC).
  • Weet u aan welke vereisten het jaarverslag dient te voldoen.
  • Beschikt u over concrete handvatten voor het maken van een jaarwerkdossier.

Voor wie?

Deze training is primair gericht op controllers, administrateurs, financiële directeuren en medewerkers planning & control van een Primair- of Voorgezet Onderwijsinstelling respectievelijk een MBO instelling. 

Programma

 08:30  Ontvangst
 09:00  Start training
 16:30  Afsluiting training

Datum 

10 december 2014 

PE-punten voor registercontrollers (RC) 

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE-punten. 
Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-uren voor Accountants

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. 
Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 6 PE-uren. 

Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Tijd en investering: 

De ontvangst is vanaf 8.30 uur, de training begint om 9.00 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten 
met een netwerkborrel. De kosten van de training bedragen € 595,-, vrijgesteld van btw. 
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel.