Nieuw bij the Academy

Nieuw bij the Academy
Nieuw bij the Academy
 


Weerbarstige fiscale ontwikkelingen in de grip!

Wilt u onverwachte fiscale tegenvallers voorkomen maar ook juist de fiscale kansen benutten? 

Kom dan naar onze fiscale leergang voor zorg of onderwijs. In de eerste module gaan we samen met u in op samenwerking onderling en met derden: welke vragen dient u te stellen om onduidelijkheden weg te nemen en hoe brengt u de fiscale en juridische kansen en bedreigingen in kaart?

In de tweede module geven we u inzicht in de wetgeving rondom de inhuur van flexibel personeel, zodat u hier grip op krijgt. De derde module gaat over fiscale processen. Na afloop van deze training heeft u o.a. inzicht in de fiscale processen en kunt u deze beheren. Voor onderwijs vindt ook een vierde module plaats, waarin ingegaan wordt op de btw- en overdrachtsbelastingregels rond onderwijsvastgoed.  

De vier modules van de leergang onderwijs vindt plaats op 16 april, 14 mei, 4 juni en 10 september 2014. Meer informatie over deze training

De drie modules van de leergang zorg vinden plaats op 11 juni, 24 juni en 16 september 2014. 
Meer informatie over deze training
 

Maatwerk 

Wilt u (één van) deze modules voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Inhouse trainingen zijn maatwerk: welke onderwerpen en casussen (uit uw eigen organisatie) aan bod komen, bepalen we samen met u, evenals de locatie en eventuele specifieke sprekers. Neemt u hiervoor contact met ons op.


Internal audit: ‘back to basics'

Wilt u inzicht krijgen in alle relevante stappen binnen het internal audit proces? In deze tweedaagse training nemen wij u mee vanaf de initiële risicoanalyse, via de planning, voorbereiding en uitvoering tot en met het opstellen van de eindrapportage. Bij iedere stap in het auditproces bespreken wij de aanpak, delen wij praktische ervaringen met u en leert u de meest recente ontwikkelingen toe te passen aan de hand van relevante casussen. Deze tweedaagse training vindt plaats op 21 mei en 26 juni 2014 bij PwC te Amsterdam. Meer informatie over deze training

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u (één van) deze trainingen voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Inhouse trainingen zijn maatwerk: welke onderwerpen en casussen (uit uw eigen organisatie) aan bod komen, bepalen we samen met u, evenals de locatie en eventuele specifieke sprekers. Neemt u hiervoor contact met ons op. Meer informatie over deze maatwerk training