Actievoorwaarden en kortingsregeling open trainingen the Academy

Kortingsregeling open trainingen the Academy

Onderstaand vindt u de kortingen die van toepassing kunnen zijn op de inschrijving en de kosten van een open training van the Academy.

the Academy hanteert de volgende kortingsregeling:
Een deelnemer heeft recht op 50% korting op de kosten voor de training indien de deelnemer de derde inschrijver en feitelijk deelnemer van dezelfde organisatie is aan dezelfde training.

Deze kortingsregeling en andere acties zijn niet van toepassing op de volgende actualiteitensessies:

  • Onderwijsactualiteiten;
  • Zorgactualiteiten;
  • Actualiteitensessies voor Binnenlands Bestuur;
  • Jaarrekeningactualiteiten voor Woningcorporaties;
  • APK training voor goede doelen.

Voor alle kortingsregelingen van the Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven.

Algemene en bijzondere voorwaarden open trainingen the Academy

Algemene voorwaarden PwC

Download hier de algemene voorwaarden.

Dowload the general terms and conditions in English.

Bijzondere voorwaarden open trainingen van the Academy

Download hier de bijzondere voorwaarden.

Download the special terms and conditions of the Academy in English.

Bijzondere voorwaarden open trainingen van de Executive Academy

Download hier de bijzondere voorwaarden voor de trainingen die vrijgesteld zijn van btw.

Download  the special terms and conditions of the Executive Academy in English (courses exempt from VAT).De kortingsregeling is niet van toepassing op de seminars van the Academy en Executive Academy.