Internal audit: ‘back to basics'

Tijd om uw internal audit kennis weer op peil te brengen?

U krijgt met deze training een actueel inzicht in alle relevante stappen binnen het internal audit proces. Wij nemen u mee vanaf de initiële risicoanalyse, via de planning, voorbereiding en uitvoering tot en met het opstellen van de eindrapportage. Bij iedere stap in het auditproces bespreken wij de aanpak, delen wij praktische ervaringen met u en leert u de meest recente ontwikkelingen toe te passen aan de hand van relevante cases.

Wij geven u concrete handvatten om uw internal audits nog effectiever en efficiënter uit te voeren. Eerder verkregen kennis en methodieken worden weer verfrist en geactualiseerd, zodat u in staat bent om als internal auditor de meest waardevolle audits juist uit te voeren. Daarmee investeert u in uw toegevoegde waarde!

Voor wie?

Deze training is bestemd voor ervaren internal auditors die werkzaam zijn bij diverse soorten organisaties. De training behandelt vooral de internal audit aanpak, maar ook wordt aandacht besteed aan de rol van internal audit binnen internal governance.

De training gaat onder meer in op:

 • De reikwijdte van internal audit en de raakvlakken met financial en IT audits;
 • Recente ontwikkelingen op het gebied van internal audit en governance;
 • Het ontwikkelen van toegesneden referentiemodellen;
 • De verschillende soorten beheersmaatregelen, inclusief ‘soft controls’;
 • De efficiënte uitvoering van het veldwerk en hoe te komen tot een evenwichtige oordeelsvorming;
 • Het opstellen van relevante auditrapportages en het vergroten van de acceptatie van internal audits.

Na afloop van deze training bent u in staat om…

 • De unieke positie en competenties van de internal audit functie te onderkennen;
 • Het auditproces van begin tot eind zelfstandig te kunnen doorlopen en/of aan te sturen;
 • Behandelde methoden en technieken toe te passen bij uw internal audits;
 • Verkregen actuele inzichten over het uitvoeren van internal audits te delen met uw collega’s.

Trainers

Jan Driessen en Bas Wakkerman zijn uw trainers.

Programma dag 1

09:15 Ontvangst
09:30 Start training
12:30 Lunch
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Programma dag 2

09:15 Ontvangst
09:30 Start training
12:30 Lunch
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Data 

 • Dag 1: 12 maart 2015
 • Dag 2: 9 april 2015

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants 6 PE-uren per dag. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE-punten per dag. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.
 

Tijd en investering

De ontvangst van de training is vanaf 9.15 uur en de trainingsdag eindigt om 17.00 uur met een netwerkborrel. De kosten van de training bedragen € 1.495,-. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. 
Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor deze training, dan zien wij uw inschrijving graag 2 weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Locatie

PwC Amsterdam
Adres
Route via Google Maps