Managing your business on emerging risks

Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Business issue

Het optreden van de kredietcrisis en een mogelijke pandemie in de vorm van de Mexicaanse Griep heeft ons doen realiseren dat bestaande risicomanagement systemen in veel gevallen onvoldoende voorzien in het identificeren, waarderen, maar ook anticiperen op dit soort onzekere gebeurtenissen. Dit soort gebeurtenissen worden emerging risks of, in populaire vorm, ‘zwarte zwanen’ genoemd. Het betreft die gebeurtenissen met een relatief kleine kans van optreden, maar die een enorme impact kunnen hebben en zelfs kunnen leiden tot het volledig ‘out of business’ raken van een organisatie (verlies van ‘license to operate’ of faillissement). Hoe gaat u hier adequaat mee om?


Oplossing

Dit vereist een ander manier van benaderen, denken en ook behandelen van dit soort gebeurtenissen. Er van uitgaande dat er al een zekere vorm van gestructureerd risicomanagement plaatsvindt, zal dit een aanpassing of aanvulling betreffen van die bestaande activiteiten, namelijk het herzien van de risico-inventarisatie en de gebruikte bronnen, het heroverwegen van de risicobereidheid, het denken in scenario’s, het gebruik van andere risico response strategieën die ook buiten de organisatie reiken en het monitoren van deze risico’s.


Voor wie?

Een training voor bestuurders, senior executives en ervaren risk, compliance en audit experts.


Na afloop:

  • Heeft u beter begrip van wat emerging risks zijn.
  • Weet u hoe het managen hiervan zich verhoudt tot bestaande risicomanagement systemen en technieken.
  • Kent u een adequate aanpak voor het managen van emerging risks.

Programma

13:00 Start training
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Data

  • Nader te bepalen

PE Punten

Door het volgen van deze training krijgen accountants en registercontrollers 4 PE punten. Wij zullen u een certificaat verstrekken na afloop van de training.


Kosten

De kosten van de training bedragen € 450,- exclusief btw.
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende borrel.


Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag één maand voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Locatie

  • Kantoor PwC Amsterdam

    Thomas R. Malthusstraat 5

    1066 JR Amsterdam