Managing your REACH financials

Twitter LinkedIn Facebook

Inhouse training

De EU verordening REACH regulation vereist van individuele ‘manufacturers’ en ‘importers’ de registratie van chemische stoffen bij het European Chemicals Agency (ECHA). Deze registraties vereisen het ontwikkelen van uitgebreide datasets in ‘Technical Dossiers’, in te dienen per rechtspersoon (registrant). Registranten worden geacht data en kosten van de registratie te delen in een Substance Information Exchange Forum (SIEF) of een Consortium. De meeste actieve Consortia zijn gevormd uit bestaande industry groups, gerelateerd aan brancheorganisaties. Het operationele karakter van de REACH financiën is vaak een verborgen uitdaging voor deze organisaties die zijn eigen risico’s met zich mee brengt. Bij het opstellen van een REACH fi nanciële administratie dient tenminste invulling gegeven te worden aan:

 • een cost sharing agreement;
 • afspraken over operationele afhandeling en het platform voor transacties;
 • een handleiding voor de boekhouding;
 • afdoende scheiding van taken.

Oplossing

Via deze training raakt u verder thuis in de REACH financiële administratie.

Voor wie?

Een training voor projectmanagers, directors, controllers en internal auditors met verantwoordelijkheid voor een REACH registratie programma of REACH audit. Basiskennis van de REACH verordening en de business impact is essentieel.

Na afloop:

 • kent u de minimale vereisten van REACH ten aanzien van de SIEF/ Consortium Financial administration;
 • kent u de meest voorkomende principes voor cost sharing agreements;
 • kent u 3 soorten ontwerp van SIEF/ Consortium Financial administrations;
 • kunt u verbeteropties identifi ceren voor de eigen SIEF / Consortium omgeving en Financial administration;
 • weet u hoe u volledigheid van kosten en opbrengsten binnen een administratie van een SIEF of Consortium realiseert;
 • weet u hoe de administratie de basisprincipes fair, transparant en gelijke delen moet uitwerken;
 • weet u welke kosten in rekening gebracht kunnen worden aan een SIEF en hoe het risico van laat of niet betalen beheerst kan worden;
 • kunt u voorkomen dat de terugtrekking van een van de leden (bijvoorbeeld door faillissement) nadelig uitpakt voor de rest.
Deze training kan op zichzelf worden gevolgd, of als een vervolg op een reeds uitgevoerd REACH impact assessment.

Programma

Het trainingsprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC