Business War Gaming

Deze training wordt gegeven in samenwerking met MFIB Group - Military Formats in Business

Krachtig en snel instrument om u voor te bereiden op de toekomst

Het gaat er dan ook niet om alles zeker te weten. Darwin zei het al, niet de sterkste wint, het is de meest adaptieve partij die zich weet te handhaven.  De vraag is dus vooral of uw mensen voldoende voorbereid zijn om in te kunnen spelen op verwachte en met name ook onverwachte ontwikkelingen.

Business War Gaming wint in deze tijden snel aan populariteit. Gaming maakt antwoorden mogelijk waar andere methodes stil blijven, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes, nemen van beslissingen, maken van plannen en vooral bij het boeken van resultaat.

Business War Gaming gaat over mentale flexibiliteit, creativiteit, anticiperen op nieuwe omstandigheden en handelen.  Een kwalitatieve, mensgerichte aanpak, gebaseerd op de manier waarop de ‘special forces’ werken en denken. De uitkomst: verfrissende nieuwe inzichten, draagvlak en zicht op oplossingen. En belangrijker nog, een gezamenlijke ervaring in hoe effectief met toekomstige situaties om te gaan.

Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de analyse van complexe problemen, het voorbereiden van strategische besluitvorming en/of de succesvolle implementatie van plannen. De ervaring zelf is een bron van inspiratie voor deelnemers en basis voor verbeterde samenwerking binnen en tussen teams.

U speelt mee in een Business War Game rondom een concrete case, waarmee u de kracht van de belangrijkste kernconcepten zelf ervaart. Vervolgens is er een gezamenlijke 
‘Hot Wash Up’ waarin we stilstaan bij de resultaten en inzicht geven in de organisatie en werking van Business War Games.

We illustreren dit met tot op heden uitgevoerde ‘Operations’ en de resultaten die hiermee zijn bereikt. U vertrekt met een concrete ervaring, een duidelijk beeld van de mogelijkheden en van de aansluiting 
bij uw prioriteiten. De investering is gering, de ervaring groot !
 
Kortom, high energy, high pace en high impact.

Na afloop:

U vertrekt met een concrete ervaring, een duidelijk beeld van de mogelijkheden en van deaansluiting bij uw prioriteiten.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren bestuurders, senior executives en senior management.


Bekijk voor nadere informatie de Infographics Business War Gaming.

Awareness Business War Gaming

Het programma start om 15.30 uur en eindigt om 18.00 uur met een netwerkborrel.

Data

  • 4 december 2014

Kosten

De kosten bedragen € 200,- exclusief btw.
Meer informatie over onze speciale kortingsregelingen vindt u hier.

Inschrijving

De inschrijvingsdatum sluit in principe twee weken vóór de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie.

Locatie

PwC Amsterdam
Adres
Route via Google Maps