Wegwijs worden in de bekostiging GGZ-sector

Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Huidige en toekomstige bekostiging in de GGZ

Heeft u een nieuwe baan in de GGZ-sector, een nieuwe (financieel administratieve) rol gekregen binnen uw organisatie, of merkt u dat uw kennis van de financieringsstromen in de GGZ niet meer actueel is? Tijd om aandacht te besteden aan uw kennis van de bekostiging in de GGZ!

Graag nodigen we u uit voor de (basis)training ‘Wegwijs worden in de bekostiging van de GGZsector’. In deze ééndaagse training wordt de bekostiging in de GGZ-sector uiteengezet en past u deze direct toe in casussen zodat u hier de volgende dag in uw eigen praktijk mee aan de slag kunt. De casussen die wij gebruiken zijn ontleend aan situaties die wij bij onze GGZ-klanten tegenkomen. Hierbij verliezen we uiteraard de actuele ontwikkelingen in de GGZ-sector niet uit het oog.


De training

U start met een e-learning die voorafgaand aan de training wordt gemaakt. Middels deze e-learning leert u eenvoudig en snel de belangrijkste spelers in de GGZ-sector en de zorg in het algemeen kennen. Daarnaast worden in de e-learning alvast de kaders van de belangrijkste financieringsstromen geschetst. Deze e-learning dient als basis voor de trainingsdag.

Tijdens de trainingsdag wordt een verdiepingsslag gemaakt naar de geldende wet- en regelgeving voor de verschillende financieringsstromen. Door de interactieve casussen leert u met elkaar de theorie meteen in de praktijk toe te passen. Na afloop van de training heeft u kennis van de volgende onderwerpen:

  • Zorgverzekeringswet: de wet- en regelgeving rondom de administratieve organisatie van de DBC-systematiek, de interne controles rondom DBC’s en de verantwoording in de jaarrekening.
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: de wet- en regelgeving rondom de administratieve organisatie van de ZZP’s, interne controles rondom ZZP’s, het invullen van de nacalculatie en het calculatiemodelrentekosten, en de verantwoording in de jaarrekening.
  • Forensische Zorg: Wet- en regelgeving rondom de administratieve organisatie van de DB(B)C-systematiek, de interne controles rondom DB(B)C’s en de verantwoording in de jaarrekening.
  • De actuele ontwikkelingen op de bovenstaande fi nancieringskaders en in de bredere GGZ-sector.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor (nieuwe) medewerkers bij zorginstellingen op het niveau van het (midden) management. Bijvoorbeeld HEAD’s, controllers, medewerkers financiële administratie, zorgadministratie en/of planning en control. Ook is deze training prima geschikt voor mensen die hun kennis van de financieringsstromen in de GGZ-sector willen actualiseren.


Wie zijn de trainers?

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet.

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.


Het inhouse programma heeft een volledig op uw medewerkers en organisatie afgestemde inhoud. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA of AA) en registercontrollers (RC) 1 PE punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken een certificaat van deelname, inclusief een weergave van de verkregen PE punten, na afloop van de training.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC