Vermogensspel: het verhaal achter de cijfers


PwC Academy

Algemeen Programma Data & deelname Locatie


 

Financiën voor niet-financiële managers

U bent verantwoordelijk voor het budget binnen uw organisatie of afdeling, maar u heeft geen financiële opleiding gevolgd? Of wilt u uw financiële kennis eens opfrissen omdat u nu budgetverantwoordelijkheid heeft?
In deze training leren niet-financiële managers op een leerzame en interactieve wijze de basisbeginselen van financiën. We behandelen korte stukken theorie die u daarna direct, door middel van een spel, oefent en eigen maakt. In het spel worden situaties uit de praktijk nagespeeld op een spelbord, waarbij transacties worden uitgebeeld. Door het daadwerkelijk verplaatsen van fiches krijgt u inzicht in de veranderingen in de balans en resultatenrekening. Ook besteden wij aandacht aan het leren lezen van uw eigen cijfers.  Het spel wordt als leerzaam en interessant ervaren.   

In de training staat het zelf doen centraal. We behandelen korte stukken theorie die u daarna direct, door middel van een spel, oefent en eigen maakt. In het spel worden situaties uit de praktijk nagespeeld op een spelbord, waarbij transacties worden uitgebeeld. Door het daadwerkelijk verplaatsen van fi ches krijgt u inzicht in de veranderingen in de balans en resultatenrekening. Ook besteden wij aandacht aan het leren lezen van uw eigen cijfers

De training bestaat uit vier spelrondes

Aan de hand van korte presentaties, interactieve spelsessies en het delen van praktijkvoorbeelden en ervaringen, worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

 • Resultatenrekening: wat laat dit overzicht van baten en lasten zien en hoe komt dit overzicht tot stand?
 • Balans: wat laat dit overzicht zien en hoe komt deze tot stand?
 • Investeren en afschrijven: wat houden deze begrippen in en welke impact heeft het op de organisatie en de financiële positie van organisaties?
 • Vermogenspositie: de basis voor beoordeling van rendement.
 • Risico’s en ratio’s zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit: wat houden deze termen nu in en hoe komen deze tot stand?
 • Scenario’s: welke keuzes kun je maken en welke gevolgen hebben die voor de toekomstige financiële positie?
 • Hoe ziet de financiële positie van een organisatie er uit en wat vertelt deze positie nu eigenlijk?

Voor wie?

Deze training is bestemd voor alle niet-financiële managers binnen de publieke sector die budgetverantwoordelijk zijn. 

Wie zijn de trainers?

Onze trainers zijn werkzaam als accountant en/of adviseur bij PwC en hebben zich gespecialiseerd binnen de publieke sector.

Na afloop van de training:

 • beschikt u over inzicht in de basisbegrippen en basisbeginselen van financiën;
 • heeft u ervaring opgedaan met het lezen van een balans & resultatenrekening van een zorginstelling;
 • begrijpt u hoe dagelijkse handelingen bij een zorginstelling zich vertalen op de balans en resultatenrekening;
 • heeft u inzicht in de betekenis en totstandkoming van de voor uw organisatie/instelling en uw sector van belang zijnde ratio’s.

Programma


  9.00 Ontvangst 
  9:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00  Afsluiting met netwerkborrel

Datum

17 juni 2014

Kosten

€ 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. 

Inschrijving

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. 

 

Locatie