Treasurynetwerk in de zorg (care)


PwC Academy


Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Samen slimmer

Heeft u als schatbewaarder van uw zorginstelling behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere zorginstellingen? Wilt u op de hoogte blijven, meningen bundelen over mogelijke nieuwe regelgeving, een casus uit uw praktijk met frisse en deskundige blik laten bekijken? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het netwerk van treasurers in de gezondheidszorg.

Ruim 35 van uw collega’s uit de caresector en 65 vanuit de curesector komen sinds 2009 bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Treasuryfunctie neemt in belang toe

De markt wordt complexer, de dynamiek groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de treasuryfunctionaris nemen navenant toe. De omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt wijzigen voortdurend, evenals de aard, omvang en timing van de kasstromen die door zorginstellingen worden gegenereerd. Bankiers worden meer terughoudend in het financieren van investeringen en werkkapitaal. Nieuwe financieringsinstrumenten worden steeds meer toegepast. Het vergt daarom een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen en het maakt de treasuryfunctie uniek en complex in zorginstellingen.

U kunt de kennis en ervaringen van uw collega’s en treasury specialisten ook benutten, door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten.

Opzet en werkwijze

the Academy faciliteert en beheert het netwerk, stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen, regelt sprekers en ruimte centraal in het land en informeert de deelnemers achteraf over presentaties e.d. De bijeenkomsten worden viermaal per jaar georganiseerd, duren 5 uur per keer en kennen een subsectorspecifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).

Wie zijn de trainers?

 • Christiaan Hameeteman, Senior manager PwC
 • Frans Stark, Senior director PwC

Programma

De ontvangst van de netwerkbijeenkomsten is om 09.30 uur. De netwerkbijeenkomst eindigt om 15.30 uur met een netwerkborrel. Het netwerk gaat onder meer in op:

 • Actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt: nieuwe financiers, nieuwe financieringsvormen en rente-ontwikkelingen, eventuele internationale toetreders, ontwikkelingen in geld- en kapitaalmarkttarieven en dergelijke;
 • Ontwikkelingen in de bekostigingssystematiek voor de zorg vanuit het perspectief van de gevolgen voor de kasstromen en de rente;
 • Meten en analyseren van prestaties op het gebied van treasury waaronder , vermogensstructuren, renteprijzen en de kwaliteit van inrichting van de treasuryfunctie op instellingsniveau;
 • Het uitwisselen van aandachtspunten rond de nacalculatie (specifiek de rentenormeringsbalans);
 • Bundelen van meningen en ervaringen en gezamenlijk optrekken tegen mogelijk nieuwe regelgeving met ongewenste neveneffecten;
 • Behandelen van specifieke casuïstiek (bijvoorbeeld financieringscasus) die leerzaam kan zijn voor de overige deelnemers;
 • Treasury verslaggeving (hedgeaccounting, hedgedocumentatie en treasury-rapportage in het jaarverslag);
 • Financiering en financieringsstructuren;
 • Werkkapitaalbeheer;
 • Waar mogelijk wordt de treasuryfunctie in de zorg gespiegeld aan die uit de commerciële sector.

Dit is slechts een greep uit de mogelijke onderwerpen. De feitelijke inhoud wordt in overleg met de deelnemers ingevuld.

Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor financials met treasury als aandachtsgebied, die werkzaam zijn bij zorginstellingen in de care sector.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten krijgen accountants 5 PE-uren per bijeenkomst.
U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.
 

Data

Care:

25  september 2014
11  december 2014
Baarn (De Hooge Vuursche)
Baarn (De Hooge Vuursche)

Locatie: 
Baarn, De Hooge Vuursche

De ontvangst van de netwerkbijeenkomsten is om 09.30 uur. De netwerkbijeenkomst eindigt om 15.00 uur met een netwerkborrel.

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van btw) voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. 

Op de netwerken zijn de speciale kortingsregelingen niet van toepassing. In het netwerkprogramma is deelname aan het landelijk Public Treasury Congres op 13 maart 2014 inbegrepen (ter waarde van ruim € 600,-). Meer over dit congres, bedoeld voor treasurers in de zorg, overheidsinstellingen en woningcorporaties, is te vinden op de website http://www.publictreasury.nl/

Inschrijving

Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomsten.  


Locatie

Baarn,  vanaf juni 2014