Treasurynetwerk in de zorg (care)

Twitter LinkedIn Facebook

Samen slimmer

Heeft u als schatbewaarder van uw zorginstelling behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere zorginstellingen? Wilt u op de hoogte blijven, meningen bundelen over mogelijke nieuwe regelgeving, een casus uit uw praktijk met frisse en deskundige blik laten bekijken? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het netwerk van treasurers in de gezondheidszorg.

Ruim 35 van uw collega’s uit de caresector en 65 vanuit de curesector komen sinds 2009 bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Treasuryfunctie neemt in belang toe

De markt wordt complexer, de dynamiek groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de treasuryfunctionaris nemen navenant toe. De omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt wijzigen voortdurend, evenals de aard, omvang en timing van de kasstromen die door zorginstellingen worden gegenereerd. Bankiers worden meer terughoudend in het financieren van investeringen en werkkapitaal. Nieuwe financieringsinstrumenten worden steeds meer toegepast. Het vergt daarom een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen en het maakt de treasuryfunctie uniek en complex in zorginstellingen.

U kunt de kennis en ervaringen van uw collega’s en treasury specialisten ook benutten, door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten.

Opzet en werkwijze

the Academy faciliteert en beheert het netwerk, stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen, regelt sprekers en ruimte centraal in het land en informeert de deelnemers achteraf over presentaties e.d. De bijeenkomsten worden vier maal per jaar georganiseerd, duren 5 uur per keer en kennen een subsectorspecifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).

Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor financials met treasury als aandachtsgebied, die werkzaam zijn bij zorginstellingen in de care sector.

Wie zijn de trainers?

 • Christiaan Hameeteman, Director PwC;

Programma

De aanvang van de netwerkbijeenkomsten is om 10.00 uur. De netwerkbijeenkomst eindigt om 16.00 uur met een netwerkborrel. Het netwerk gaat onder meer in op:

 • actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt: nieuwe financiers, nieuwe financieringsvormen en rente-ontwikkelingen, eventuele internationale toetreders, ontwikkelingen in geld- en kapitaalmarkttarieven en dergelijke;
 • ontwikkelingen in de bekostigingssystematiek voor de zorg vanuit het perspectief van de gevolgen voor de kasstromen en de rente;
 • meten en analyseren van prestaties op het gebied van treasury waaronder , vermogensstructuren, renteprijzen en de kwaliteit van inrichting van de treasuryfunctie op instellingsniveau;
 • het uitwisselen van aandachtspunten rond de nacalculatie (specifiek de rentenormeringsbalans);
 • bundelen van meningen en ervaringen en gezamenlijk optrekken tegen mogelijk nieuwe regelgeving met ongewenste neveneffecten;
 • behandelen van specifieke casuïstiek (bijvoorbeeld financieringscasus) die leerzaam kan zijn voor de overige deelnemers;
 • treasury verslaggeving (hedgeaccounting, hedgedocumentatie en treasury-rapportage in het jaarverslag);
 • financiering en financieringsstructuren;
 • werkkapitaalbeheer;
 • waar mogelijk wordt de treasuryfunctie in de zorg gespiegeld aan die uit de commerciële sector.

Dit is slechts een greep uit de mogelijke onderwerpen. De feitelijke inhoud wordt in overleg met de deelnemers ingevuld.

Data/tijd

8 april 2016 10:00 - 15:45
17 juni 2016 10:00 - 15:45
23 september 2016 10:00 - 15:45
9 december 2016 10:00 - 15:45

De aanvang van de netwerkbijeenkomsten is om 10.00 uur. De netwerkbijeenkomst eindigt om 15.45 uur met een netwerkborrel.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van dit netwerk krijgen accountants (RA/AA) 5 PE-uren per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van het netwerk 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van btw) voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen. Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk.

Aanmelden

Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomsten.  

Locatie