Geïntegreerd risicomanagement in de zorg

Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Beheersen van de risico’s die ertoe doen

De veiligheid van patiënten, kwaliteit en kosten van de geboden zorg liggen onder een vergrootglas. Vrijwel dagelijks berichten de media over incidenten bij zorginstellingen; ziekenhuizen verschijnen op ranglijsten in Elsevier en het AD; maatschappij en politiek discussiëren intensief over de bekostiging van zorg. Alle redenen voor zorginstellingen om hun risicomanagement aan te pakken, zodat bestuurders en toezichthouders goed verantwoording kunnen afleggen en de instellingen weerbaarder worden.

Graag nodigen wij u uit voor de drie modules van de training Geïntegreerd Risicomanagement in de zorg. Daarin laten we u zien hoe u waarborgt dat de belangrijkste risico’s die realisatie van uw strategie in de weg staan beheerst worden. De oplossing ligt in het effectief koppelen van prestatie- en risicomanagement.

Ook laten we u zien dat geïntegreerd risicomanagement geen nieuwe kerstboom voor u is om op te tuigen. Wel is het een strategische manier om die risico’s te beheersen die ertoe doen, en daarvoor gericht mensen en middelen in te zetten. Het startpunt is dat uw zorginstelling eerst haar risicoprofiel bepaalt: hoeveel risico zijn wij als gehele organisatie bereid te lopen en waarom? En is dit een maatschappelijk acceptabel risicoprofiel? Daarna is het zaak om inzicht te krijgen in het geheel van bedrijfsbrede risico’s, beheersingsmaatregelen en gedrag dat bij het risicoprofi el past. En om te voldoen aan de actuele governancecodes en de verplichte jaardocumenten.

Met deze training bent u beter in staat de risicobeheersing in uw organisatie goed te organiseren. Na afloop weet u namelijk:

  • hoe u risicomanagement binnen uw instelling pragmatisch kunt verbeteren;
  • welke stappen er nodig zijn om te komen tot effectief risicomanagement;
  • hoe u risicomanagement kunt borgen in de planning-en-controlcyclus.

Om u voldoende praktische bagage mee te geven loopt er een uitgebreide praktijkcasus als rode draad door deze drie modules heen. Bovendien verdiept u uw theoretische kennis met documentatie, die u tussen de modules kunt bestuderen.


Voor wie?

Deze dagtraining is vooral bedoeld voor leden van het (financieel) management van instellingen in de publieke sector, waaronder de financiële directie, controllers, interne controleurs en HEAD’s.


Wie zijn de trainers?

  • Désirée van Hout, advisor PwC
  • Irene op den Buijs-Magielsen, manager PwC

Programma


Module 1 - Wat is geïntegreerd prestatie- en risicomanagement, volwassenheid van risicomanagement in eigen organisatie en interne omgeving?

11:30 ontvangst
12:00 Start training
17:00 Afsluiting training

Module 2 - Risicomanagement in de praktijk (van inventarisatie tot beheersmaatregelen)

9:00 Ontvangst
9:30 Start training
17:00 Afsluiting training

Module 3 - Implementatie risicomanagement

9:00 Ontvangst
9:30 Start training
17:00 Afsluiting training

Data

Module 1 10 februari 2014
Module 2   5 maart 2014
Module 3 17 maart 2014

PE Punten

PE-punten accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen registeraccountants 4 PE punten voor Module 1 en 6 PE punten voor zowel Module 2 als 3. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.


PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE punten voor Module 1 en 6 PE punten voor zowel Module 2 als 3. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.


Kosten

  • € 495,– voor module 1 (vrijgesteld van BTW)
  • € 695,– voor module 2 (vrijgesteld van BTW)
  • € 695,– voor module 3 (vrijgesteld van BTW)

Indien u zich voor alle modules aanmeldt, geldt een totaalprijs van € 1.550,-. Deze speciale kortingsregeling kan niet met andere kortingsregelingen worden gecombineerd.


Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Locatie