Fiscale leergang in de zorg


Fiscale leergang in de zorg

Door de bezuinigingsplannen van de overheid staat de zorgsector onder steeds grotere financiële druk. Het is daarom voor veel zorginstellingen belangrijk om de financiële positie te optimaliseren. Fiscaliteit is een onderdeel dat steeds vaker een belangrijke rol speelt.

Ondanks dat financiële professionals signaleren dat fiscaliteit een belangrijk thema is binnen de sector, is uit het onderzoek “’De fiscale gevoelstemperatuur in de zorg” van de Vereniging HEAD (hierna HEAD) en PwC gebleken dat er bij zorgorganisaties veel onduidelijkheid is op dit gebied. Financiële professionals in de zorg hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan het vergroten van kennis over fiscale wet- en regelgeving via het volgen van opleidingen. Het goed begrijpen van fiscale wet –en regelgeving en de rol van de belastingdienst kan leiden tot beter inzicht in de verschillende kosten en opbrengsten die de verschillende fiscaliteiten met zich meebrengen en het beheersbaar maken van fiscale kansen en risico’s. Om aan deze behoefte te voldoen hebben HEAD en PwC een uitgebreid, professioneel en actueel trainingsaanbod ontwikkeld. Op deze manier houden wij de financiële professional blijvend bij de les.


Hoogwaardige fiscale trainingen

De kennis en ervaring die PwC en HEAD op het gebied van fiscaliteiten hebben opgedaan willen we graag met u delen in een fiscale leergang in de zorg. We bieden korte, praktijkgerichte trainingen over fiscale onderwerpen of strategische thema’s met een belangrijk juridisch of fiscaal element. Deze trainingen zijn van hoogwaardige kwaliteit, allemaal gegeven door ervaren specialisten van PwC, gecombineerd met externe sprekers. Het trainingsaanbod van de fiscale leergang in de zorg is ingedeeld in twee niveaus:

  • Een basistraining van 4 modules waarin een aantal fundamentele fiscale onderwerpen aan de orde komen zoals de diverse belastingen die een zorgorganisatie raken, de externe fiscale omgeving en de bedrijfsadministratieve processen.
  • Een aantal jaarlijks wisselende verdiepingstrainingen waarin specifieke onderwerpen of thema’s worden behandeld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere “vastgoed”, “fiscaliteit en inkoop”, “integratieheffing” of werkkostenregeling.

Voor wie?

Financials in de zorg, (financieel) directeuren, managers juridische/ fiscale zaken, (assistent) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van zorgorganisaties kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. De vier basismodules zijn sterk met elkaar verbonden en vereisen geen specifieke voorkennis. Het is mogelijk om u voor één of een combinatie van modules in te schrijven. Het niveau van de verdiepingscursussen ligt hoger, waardoor er voor deze trainingen wel wordt verwacht dat de deelnemers basiskennis fiscaliteiten bezitten. Het eindniveau van de basismodules is het minimaal vereiste instapniveau voor de verdiepingstrainingen.


Ervaringen delen

De vier basismodules zullen plaatsvinden in een interactieve setting met maximaal 20 deelnemers en 2 trainers. Dit biedt een geschikt podium om collega financials te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. 


Kortingsregeling

Indien u zich voor alle 4 basismodules aanmeldt, geldt een totaalprijs van € 1.700,- voor HEAD-leden. Voor niet HEAD-leden bedraagt de totaalprijs voor 4 modules € 2.000,-. 

Programma


Module 1 - Btw in de zorg

Module 2 - Loonheffingen in de zorg

Module 3 - Vennootschaps- en schenk belasting in de zorg

Module 4 - De fiscale functie en haar verantwoording; intern en extern


MODULE 1 - Btw in de zorg.


Voorjaar 20149:00 Ontvangst
9:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Kosten

€ 795,- inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel, vrijgesteld van btw. HEAD-leden hebben recht op 15% korting.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor deze of meerdere modules. MODULE 2 - Loonheffingen in de zorg.


Voorjaar 2014


12:00 Ontvangst
12:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Kosten

€ 450,- inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel, vrijgesteld van btw. HEAD-leden hebben recht op 15% korting.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor deze of meerdere modules.MODULE 3 - Vennootschaps- en schenkbelasting in de zorg.


Voorjaar 2014


12:00 Ontvangst
12:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel

Kosten

€ 450,- inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel, vrijgesteld van btw. HEAD-leden hebben recht op 15% korting.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor deze of meerdere modules.MODULE 4 - De fiscale functie en haar verantwoording; intern en extern.


Voorjaar 2014

 


12:00 Ontvangst
12:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting training met netwerkborrel


Kosten

€ 450,- inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel, vrijgesteld van btw. HEAD-leden hebben recht op 15% korting.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor deze of meerdere modules.Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze modules, dan zien wij uw inschrijving graag twee weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Locatie

Informatie vereniging HEAD en PwCHead

HEAD is dé beroepsvereniging voor zorgfinancials en hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg. De leden van HEAD zijn werkzaam in de sectoren: ‘algemene’ ziekenhuizen en revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging of thuiszorg. HEAD ondersteunt en vergroot het professioneel functioneren van haar leden. Daarnaast richt HEAD zich op ontwikkeling en profilering van het vakgebied. Hiertoe biedt zij haar leden een platform om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Kennisplatform

Kennis ontwikkelen en contact houden met andere ervaringsdeskundigen is belangrijk voor leden van HEAD. HEAD faciliteert dit via de website headonline.nl en met cursussen en trainingen. Daarnaast in de vorm van bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen, ontmoetingen in de regio en wetenschappelijke onderzoeken. Het ledenmagazine HEADline en de digitale nieuwsbrief HEADnieuws spelen hierbij een belangrijke rol.

Elkaar ontmoeten

Elkaar bijpraten en inspireren. Bekende vakgenoten ontmoeten, nieuwe leren kennen. Ook dat biedt HEAD haar leden. Digitaal door middel van de website headonline.nl en persoonlijk in de vorm van landelijke en regionale bijeenkomsten, zowel zorgbreed als sectorspecifiek. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het HEAD Congres: hét moment voor de leden om elkaar te ontmoeten, innovatieve workshops te volgen en boeiende sprekers aan de tand te voelen. Zo biedt HEAD haar leden een platform voor ontmoeten en netwerken.

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met partners initieert HEAD wetenschappelijk onderzoek. De resultaten hiervan helpen de leden bij het vergroten en verdiepen van hun kennis.

PwC

Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties.

The Academy

The Academy is het kennisinstituut van PwC. The Academy verzorgt kortdurende trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. We hebben trainingen die specifiek zijn afgestemd op bepaalde beroepsgroepen (bijvoorbeeld controllers of treasurers), maar ook trainingen die relevant zijn binnen bepaalde sectoren. De docenten van PwC beschikken over veel vaktechnische kennis en staan daarnaast met beide benen in de praktijk. Ze werken dagelijks in het veld, binnen bedrijven en organisaties uit de meest uiteenlopende sectoren, ministeries en regelgevende instanties. Daardoor kunnen onze trainingen voortdurend geactualiseerd worden naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen.

Permanente educatie

The Academy is een erkend trainingsinstituut. Dit betekent dat wij punten mogen toekennen in het kader van de permanente educatieverplichting (PE-punten). Bij de beschrijving van de afzonderlijke trainingen is steeds aangegeven hoeveel PE-punten die training oplevert. Deze punten staan uiteraard ook vermeld op het deelnamecertificaat dat u na afloop van de training ontvangt.

Bijzondere voorwaarden

Op de open trainingen van the Academy zijn de ‘Bijzondere Voorwaarden open trainingen van de PwC Academy’ van toepassing, waarin ondermeer bepalingen omtrent betaling en annulering zijn opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden onder ‘Bijzondere Voorwaarden’. Op verzoek kunnen wij u deze ook toesturen.