Kwaliteitsinformatie in de zorg


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Kwaliteitsinformatie in de zorg

Transparantie is hét issue in de zorg. Met het vaststellen van kwaliteitsindicatoren wordt getracht de gewenste transparantie te bewerkstelligen. Maar waaròm is er zoveel aandachtvoor transparantie en betrouwbaarheid?

Alle stakeholders van uw instelling hebben behoefte aan betrouwbare kwaliteitsinformatie. Verzekeraars, uw eigen management, cliënten, de inspectie voor de gezondheidszorg, en nietin de laatste plaats de zorgprofessional zelf. Al deze partijen willen vertrouwen op de informatie die hen bereikt. Een vertrouwen dat niet beschaamd mag worden, zeker omdat onbetrouwbare informatie grote impact kan hebben op uw instelling.

Wat moet u hier voor doen? Hoe richt u uw instelling zo in dat de betrouwbaarheid van uw kwaliteitsinformatie (voortdurend) verbetert? Hoe maakt u gebruik van bestaande systemen en processen? Welke governance hoort er bij kwaliteitsinformatie? Hoe beperkt u de lasten van een dergelijk systeem?

In de visie van PwC vraagt effectieve en betrouwbare kwaliteitsinformatie om inbedding in bestaande registraties en processen ('de cyclus van kwaliteitsinformatie'). Inbedden van kwaliteitsregistratie in de werkcyclus vergroot de toepassingsmogelijkheden. Een betrouwbare primaire registratie is dé basis voor financiële informatie én kwaliteitsinformatie. Een slim EPD/ECD is hierbij een belangrijke voorwaarde.

De training zal ingaan op bovenstaande vragen en u handvaten bieden voor uw dagelijkse praktijk.

Wij nodigen u van harte uit om u in te schrijven voor één van onze trainingen!


Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor financial controllers, internal auditors, kwaliteitsfunctionarissen alsmede zorgprofessionals die belast zijn met de registratie en controle van kwaliteitsinformatie en het afleggen van verantwoording hierover.


Na afloop bent u in staat om:

  • Op de hoogte te zijn van relevante regelgeving ten aanzien van kwaliteitsinformatie;
  • Valkuilen bij het genereren van betrouwbare informatie te onderkennen;
  • De betekenis van kwaliteitsinformatie voor de instelling in het perspectief van kansen en mogelijkheden te plaatsen;
  • De betrouwbaarheid van kwaliteitsinformatie beter te borgen.

Wie zijn de trainers?

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet.

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.


PE-punten

Het inhouse programma heeft een volledig op uw medewerkers en organisatie afgestemde inhoud. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA of AA), IT auditors (RE) en registercontrollers (RC) 1 PE punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken een certificaat van deelname, inclusief een weergave van de verkregen PE punten, na afloop van de training.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.


Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC