Integrated reporting binnen gezondheidszorg

Twitter LinkedIn Facebook

Het maatschappelijk verslag afgeschaft en wat nu …..?

De maatschappij stelt voortdurend nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven en instellingen zich verantwoorden. Naast inzicht in de cijfers wil zij ook inzicht in dat wat het bedrijf heeft gepresteerd. Geen droge opsomming van feiten maar een samenhangende analyse. Niet alleen een terugblik, maar juist ook inzage in trends voor de toekomst. En in plaats van een verslag gericht op compliance een verhaal waarin de organisatie de lezer meeneemt op haar weg naar realisatie van de strategie. Geen saaie lectuur dus, maar een aansprekend document.

De gezondheidszorg kende tot voor kort een verplicht sjabloon om aan deze elementen - en veel andere zaken! - aandacht te besteden, maar het maatschappelijk verslag is met onmiddellijke ingang niet meer verplicht. Wat nu?

the Academy van PwC nodigt u graag uit voor een inhouse trainingsprogramma waarin u leert uw jaarverslag volgens de principes van Integrated Reporting op te stellen.

Zoals de naam al zegt wordt dit trainingsprogramma ‘bij u thuis’ gegeven aan een selectieve groep deelnemers uit uw eigen organisatie. Door middel van op maat gemaakte casussen krijgen de deelnemers inzicht in de elementen die door de organisatie van belang worden geacht. Wij ontwerpen het trainingsprogramma samen met u om er zeker van te zijn dat alle relevante elementen binnen uw organisatie worden meegenomen.

Voorstel Inhouseprogramma Integrated Reporting specifiek voor de gezondheidszorg:

Dagdeel 1

Huidige verslaglegging

 • Wat moet u verantwoorden: wat is verplicht bij wet, governance code?
 • Hoe ziet uw verslaglegging van het afgelopen jaar/ de afgelopen jaren er uit: uw score aan de hand vancriteria voor Integrated Reporting. Het jaarverslag van uw organisatie wordt voorafgaand aan de training door ons beoordeeld aan de hand van het Integrated Reporting Framework;
 • Vergelijken resultaten met benchmark Integrated Reporting van PwC voor de publieke sector.

Integrated reporting en visievorming op verantwoording

 • Wat is Integrated Reporting?
 • Wat is het verbeterpotentieel voor uw verantwoording, uw eigen score in vergelijking met de benchmark?
 • Wie zijn uw stakeholders;
 • Wat wilt u bereiken met uw verantwoording en voor wie/ aan wie wilt u uw verhaal vertellen?
 • Koppeling Integrated Reporting en Planning- en Control Cyclus;
 • Visievorming op verantwoording voor uw organisatie;
 • Logische koppeling tussen uw verantwoordingsinformatie en daaraan voorafgaand uw strategie en sturingsinformatie.

De deelnemers krijgen de opdracht om vanuit de vastgestelde visie het bestaande concept-jaarverslag – immers: het proces om de verantwoording over 2012 op te stellen was al in volle gang – te beoordelen en zelf aan te passen. Vervolgens moeten zij de leerpunten te benoemen die in de volgende dagdelen verder uitgewerkt zullen worden met het oog op de jaarverslaggeving 2013. Zij sturen de leerpunten vooraf aan de docenten.

Dagdelen 2 en 3

Groepsdiscussie over de KERN van uw organisatie en behandeling aangeleverde teksten

 • De praktijk leert dat niet iedereen in de organisatie dezelfde mening heeft over wat de KERN van de organisatie is en hoe de ontplooide activiteiten daarin passen. In de groepsdiscussie besteden wij hier aandacht aan, mede in het licht van de planning- & control-cyclus;
 • De aangeleverde teksten bespreken wij in het licht van het vorenstaande.

De totstandkoming van uw verantwoording

 • Hoe kunt u interne en externe stakeholders betrekken bij het schrijven van uw jaarverslag;
 • Tips en trucs om uw verhaal op een boeiende wijze to-the-point te schrijven.

Schrijven

 • De deelnemers passen hun eigen teksten aan op basis van het geleerde;
 • De aanpassingen worden besproken.

Evaluatie

Na afloop van de training:

 • Hebt u inzicht in de kwaliteit van uw huidige jaarverslag;
 • Kent u uw stakeholders;
 • Bent u geïnspireerd door praktische voorbeelden en in staat om uw jaarverslag op een dusdanige wijze op te stellen, dat daarin de KERN van uw bedrijf en uw strategie centraal worden benoemd;
 • Hebt u tools aangereikt gekregen die u helpen om het interne proces om tot een samenhangende verantwoording te komen te organiseren;
 • Begrijpt u hoe u met meer impact kunt schrijven en kunt u dit toepassen uw praktijk;
 • Beschikt u over uitgewerkte teksten die u kunt gebruiken en toepassen in uw eigen praktijksituatie.

Het trainingsprogramma kent bewust een interactief karakter, alleen door volop te discussiëren over de KERN van uw organisatie en de wijze waarop u daarover verantwoording aflegt, kan de theorie van integrated reporting naar uw praktijk worden vertaald.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoort een ieder die voor zijn organisatie betrokken is bij het schrijven van het jaarverslag, dan wel degenen die daarop invloed uitoefenen. Dit betreffen: toezichthouders, bestuurders, controllers, bestuurssecretaris, afdeling communicatie en leden van het managementteam.

Wie zijn de trainers?

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. Door de inzet van zowel kennis als relevante markt- en onderwerpervaring zorgen zij voor een optimaal trainingsresultaat. Marleen Zoetman is PwC verantwoordelijk voor integrated reporting binnen de publieke sector en draagt er zorg voor dat het trainingsprogramma op uw behoeften is afgestemd. Anneke van Mourik is docent rapportagemethodiek.

Programma

Het door ons voorgestelde trainingsprogramma bestaat uit 3 dagdelen. De data (en planning) worden in onderling overleg met u bepaald.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC