Toekomstbestendig organisatie ontwerp

Twitter LinkedIn Facebook

Speciaal voor uw organisatie op maat gemaakt...


Op naar een toekomstbestendige organisatiestructuur in de langdurige zorg ! 

De maatschappelijke transitie van de langdurige zorg heeft een aanzienlijke impact op zorgaanbieders. Veel zorgaanbieders krijgen te maken met verschillende geldstromen (AWBZ, Zvw, Wmo en particuliere gelden) en budgetzekerheden verdwijnen. Dat leidt in veel gevallen tot aanpassing van de strategie. Maar is uw organisatie en juridische/fiscale structuur ook nog passend bij de aangepaste strategie? the Academy heeft een Inhouse programma ontwikkeld waarbij u zelf aan de slag gaat met deze vragen. 

Het betreft hier een op maat gemaakte training voor uw zorginstelling, gebaseerd op de strategie zoals die voor uw zorginstelling is vastgesteld. De vorm en onderwerpen van het programma worden in overleg met u bepaald.  

In dit programma

In het programma behandelen wij in ieder geval:

 • De case for change: zijn mijn organisatie en structuur toekomstbestendig en waar knelt het mogelijk?
 • De randvoorwaarden: aan welke randvoorwaarden moet mijn toekomstbestendige organisatie en structuur voldoen en welke zijn daarin het meest belangrijk?
 • De contouren van uw toekomstbestendige organisatie en structuur op basis van de case for change en de randvoorwaarden.
 • Een high level implementatieplan om tot deze toekomstbestendige organisatie te komen.  

Na afloop van de training 

Heeft u inzicht in de vraag in hoeverre uw huidige organisatie en structuur toekomstbestendig zijn en hoe een toekomstbestendige structuur er voor uw instelling uit zou kunnen zien. U heeft: 

 • De vastgestelde case for change.
 • De geformuleerde randvoorwaarden voor uw zorginstelling, welke belangrijk zijn voor een toekomstbestendige structuur.
 • De contouren van een toekomstbestendige structuur die u vanuit juridisch en fiscaal perspectief verder kunt uitwerken.
 • Daarmee een eerste blik op de organisatorische gevolgen van de toekomstbestendige structuur.
 • Een high level implementatieplan dat u verder kunt uitwerken

Voor wie?

Deze training is bestemd voor Raden van Bestuur en hun Managementteam.

Wie zijn de trainers?

 • Willeke Bakker: als fiscalist verantwoordelijk voor de langdurige zorg en begeleider van herstructureringstrajecten.
 • Hans Linders: jurist en verantwoordelijk voor de juridische dienstverlening in de Publieke Sector.

Na afloop van de training:

 • Heeft u inzicht in de vraag in hoeverre uw huidige organisatie en structuur toekomstbestendig zijn
 • Heeft u inzicht in de vraag een toekomstbestendige structuur er voor uw instelling uit zou kunnen zien. 
 • Kunt u aan de slag met eventuele veranderingen.

Programma

De duur en locatie van de training wordt in overleg met u vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training, waarbij wij de leerdoelen, de specifieke gewenste resultaten en casuïstiek met u bespreken. Op basis van dit gesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolg lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Kosten

Op basis van uw leerdoelen en specifieke wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel. 

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. 
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

 • Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC