Spelen met cijfers


Algemeen Deelname
 

Financieel manager in 1 dag

Herkent u de situatie bij uw organisatie dat afdelingsleiders verantwoordelijk zijn voor het afdelingsbudget maar geen financiële opleiding hebben genoten? Is er behoefte aan meer inzicht in cijfers en hoe deze tot stand komen? Zo ja: dan is de inhouse training ‘Spelen met cijfers’ echt iets voor u. In deze training leren niet financiële managers namelijk op een leuke en interactieve wijze de basisbeginselen van financiën.

Zoals de naam al zegt worden een inhouse training “bij u thuis” gegeven aan een selectieve groep deelnemers uit uw eigen organisatie. Wij maken het spel voor u op maat met de financiële overzichten uit uw organisatie en gebruiken specifieke vragen & voorbeelden die zijn afgestemd op de deelnemers.

In de training staat het zelf doen centraal. We behandelen korte stukken theorie, die u daarna direct door middel van een spel oefent en eigen maakt. In het spel worden situaties uit de praktijk van uw organisatie nagespeeld op een spelbord, waarbij transacties worden uitgebeeld. Door het daadwerkelijk verplaatsen van fiches krijgt u inzicht in de veranderingen in de balans en resultatenrekening. Ook besteden wij aandacht aan het leren lezen van uw eigen cijfers.

Het spel wordt als leerzaam en interessant ervaren. Een quote van één van de deelnemers: “Het “aha” moment voor mij is het daadwerkelijk begrijpen van de mutaties”.

Deze training is geen uiteenzetting van theorieën, geen hoorcollege waarin u wordt overspoeld met hoe de praktijk er volgens de theorie uit zou moeten zien, maar geeft eenvoudig en snel inzicht in de basisbegrippen van financiën, met voorbeelden uit uw eigen zorgorganisatie.

De training bestaat uit vier spelrondes

Aan de hand van korte presentaties, interactieve spelsessies en het delen van praktijkvoorbeelden en ervaringen, worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

 • Resultatenrekening: wat laat dit overzicht van baten en lasten zien en hoe komt dit overzicht tot stand?
 • Balans: wat laat dit overzicht zien en hoe komt deze tot stand?
 • Vermogenspositie: de basis voor beoordeling van rendement.
 • Risico’s en ratio’s zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit: wat houden deze termen nu in en hoe komen deze tot stand?
 • Scenario’s: welke keuzes kun je maken en welke gevolgen hebben die voor de toekomstige financiële positie?
 • Hoe ziet de financiële positie van uw zorgorganisatie eruit?

Daarnaast stemmen we met u af welk aanvullende onderwerp(en) op basis van uw specifieke situatie wenselijk zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Investeren en afschrijven: wat houden deze begrippen in en welke impact heeft het op jullie organisatie en financiële positie?
 • Begroten en bijsturen: Het belang hiervan en de totstandkoming van de begroting en managementinformatie.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor niet-financiële managers bij zorginstellingen die budgetverantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld locatiemanagers en directeuren, zorgmanagers en zorgdirecteuren en managers van stafafdelingen.


Wie zijn de trainers?

Onze trainers zijn werkzaam als accountant en/of adviseur bij PwC en hebben zich gespecialiseerd binnen de sector gezondheidszorg. In samenspraak met u bepalen we welke trainers worden ingezet.

Na afloop van de training:

 • beschikt u over inzicht in de basisbegrippen en basisbeginselen van financiën
 • heeft u ervaring opgedaan met het lezen van een balans & resultatenrekening van een zorginstelling
 • begrijpt u hoe dagelijkse handelingen bij een zorginstelling zich vertalen op de balans en resultatenrekening
 • heeft u inzicht in de betekenis en totstandkoming van de voor uw instelling en uw sector van belang zijnde solvabiliteit, liquiditeit en overige ratio’s

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

Wilt u meer weten over deze training of deze op maat laten maken? Neemt u hiervoor contact met ons op door middel van het contactformulier. We bespreken, uiteraard geheel vrijblijvend, graag de mogelijkheden om deze training op maat voor u te maken.