Financieel management voor niet financieel managersInhouse trainingen
Algemeen Deelname
 

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een reeks van nieuwe ontwikkelingen: meer marktwerking, vrije prijsvorming, keuzes in productmix, etcetera. Deze ontwikkelingen hebben onder meer belangrijke gevolgen voor de financiën van zowel de algemene ziekenhuizen als de medische professionals. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is het van toenemend belang dat de aan het ziekenhuis verbonden zorgmanagers en medici inzicht verwerven in de financiën. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de vraag hoe het ziekenhuisbudget tot stand komt en wat de rol van de zorgmanagers en medici daarbij is. Daarnaast vormen de te verwachten veranderingen in de aard en samenstelling van de honoraria een belangrijke aanleiding voor het trainen van de zorgmanagers en medici in financieel opzicht.

De doelstelling van deze inhouse training is om kennis over te dragen aan zorgmanagers en medici omtrent financieel economische aangelegenheden, toegespitst op het budget, de honoraria en de wijze waarop de zorgmanagers en medici daarop van invloed zijn.


Voor wie?

De training is bestemd voor niet financieel managers.


Wie zijn de trainers?

Onze trainers zijn werkzaam als accountant en/of adviseur bij PwC en hebben zich gespecialiseerd binnen de sector gezondheidszorg. In samenspraak met u bepalen we welke trainers worden ingezet.

Bert is werkzaam bij het onderdeel Advisory van PwC, sector Gezondheidszorg.

Duur en datum van de training

De duur van de training is een hele dag. Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.


PE-punten

Als ‘accountant in business’ verkrijgt u door het volgen van deze training 3 PE punten in geval van een training met een duur van een halve dag en 6 PE punten in geval van een training met een duur van een hele dag. Wij zullen u een certificaat verstrekken na afloop van de bijeenkomst.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze cursus voor u op maat te maken.