Risicomanagement in de zorg


Beheersen van de risico’s die ertoe doen

De veiligheid van patiënten, kwaliteit en kosten van de geboden zorg liggen onder een vergrootglas. Vrijwel dagelijks berichten de media over incidenten bij zorginstellingen; ziekenhuizen verschijnen op ranglijsten in Elsevier en het AD; maatschappij en politiek discussiëren intensief over de bekostiging van zorg. Alle redenen voor zorginstellingen om hun risicomanagement aan te pakken, zodat bestuurders en toezichthouders goed verantwoording kunnen afleggen en de instellingen weerbaarder worden.

Wij bieden de open training Risicomanagement in de zorg aan, maar kunnen ook een inhouse training voor u verzorgen, waarbij we ingaan op die elementen van risicomanagement die binnen uw organisatie aandacht behoeven.

U leert dat geïntegreerd risicomanagement een strategische manier is om die risico’s te beheersen die ertoe doen, en daarvoor gericht mensen en middelen in te zetten. Het startpunt is dat u eerst zelf het risicoprofiel bepaalt van uw zorginstelling: hoeveel risico zijn wij als gehele organisatie bereid te lopen en waarom? En is dit een maatschappelijk acceptabel risicoprofiel? Daarna is het zaak om inzicht te krijgen in het geheel van bedrijfsbrede risico’s, beheersingsmaatregelen en gedrag dat bij het risicoprofiel past. Op die manier weet u zeker dat u voldoet aan de actuele governancecodes en de verplichte jaardocumenten.

Wij maken de inhouse training op basis van uw behoeften op maat. We gebruiken waar gewenst cases en materiaal uit uw eigen organisatie.

Voor wie?

Deze dagtraining is vooral bedoeld voor leden van het (financieel) management van instellingen in de publieke sector, waaronder de financiële directie, controllers, interne controleurs en HEAD’s.

Wie zijn de trainers?

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet.
 

Programma

Voorbeeldprogramma

Module 1 - Wat is geïntegreerd prestatie- en risicomanagement, volwassenheid van risicomanagement
in uw eigen organisatie en interne omgeving?
Module 2 - Risicomanagement in de praktijk (van inventarisatie tot beheersmaatregelen).
Module 3 - Implementatie risicomanagement in uw organisatie.

Data

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE Punten

PE-punten accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA.
Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-punt per gevolgd lesuur.
Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolg lesuur.
Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Locatie

  • De training kan bij u "in huis" plaats vinden of op één van de kantoren van PwC.