Grip op impact zorgakkoord


PwC Academy
Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 
“ZorgAccent heeft veel informatie gekregen uit de ActiZ impactanalysetool. De uitkomsten zijn van grote waarde voor het managementteam en de Raad van Toezicht. Hiermee kregen we inzicht in de impact en de risico’s die het huidige regeerakkoord met zich meebrengt voor zorgorganisaties. Met de uitkomsten kan ZorgAccent zich beter voorbereiden op de toekomst.”

Drs. Paul E. Holtkamp, Raad van Bestuur ZorgAccent

Wat zijn de gevolgen van het zorgakkoord en hoe brengt u die in kaart?

Ten gevolge van het recente zorgakkoord van Rutte II ziet een grote groep instellingen in de langdurige zorg een deel van de omzet en het eigen vermogen binnen enkele jaren verdampen. Naast bedreigingen doen zich ook kansen voor die aanknopingspunten vormen voor het opzetten van nieuwe of intensiveren van bestaande activiteiten. De gevolgen die kansen en bedreigingen hebben voor de organisatie zijn meerdimensionaal en afhankelijk van een groot aantal variabelen. Het gaat om effecten op het terrein van onder meer cliënten, vastgoed, producten en diensten, omvang en samenstelling van de formatie en financiën. Alle reden voor zorginstellingen om hun strategische keuzes en de gevolgen daarvan voor hun exploitatie in kaart te brengen met de ActiZ impactanalysetool.

Training en begeleiding in het toepassen van de ActiZ impactanalysetool

U wilt de ActiZ impactanalysetool snel en effectief inzetten en het maximale uit de tool halen? U wilt van gedachten wisselen over de vragen die u tegenkomt? Wij hebben een tweedaags inhouse programma voor u ontwikkeld dat u grip geeft op het zorgakkoord. Zoals de naam al zegt, wordt deze training ‘bij u thuis’ gegeven aan een selectieve groep deelnemers uit uw eigen organisatie. Tijdens een intakegesprek wordt een toelichting gegeven over het verdere verloop van het traject. Ook worden afspraken gemaakt over gegevens die u verzamelt ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst. Tijdens de twee daarop volgende trainingsbijeenkomsten krijgt u inzicht in de werking van de analysetool en leert u hoe u de impactanalyse optimaal kunt toepassen. 

Ook leert u zelfstandig analyses te maken en de uitkomsten ervan in te schatten en te vertalen naar effecten voor uw organisatie.

Wat levert de training ‘Grip op impact zorgakkoord’ u op?

  • U leert het hoogste rendement uit de tool te halen.
  • U krijgt inzicht in de thema’s uit de ActiZ impactanalyse zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen op deze thema’s.
  • U werkt stapsgewijs toe naar het eindresultaat, de uitkomst van de impactanalyse.
  • U realiseert betrokkenheid van meerdere organisatieonderdelen bij het uitvoeren van de impactanalyse.
  • U krijgt in een workshop voor uw MTuitleg over de resultaten van de analyse en een toelichting op de verschillende scenario’s.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor bestuurders, en managers van operationele afdelingen, financiën, verkoop en p&o.

Wie zijn de trainers?

Gertjan Postma en Jeroen van Eijndhoven, beiden adviseur bij PwC en intensief betrokken bij zowel de Benchmark in de Zorg als de ActiZ impactanalysetool.

 

Programma

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

 

PE-punten

Het inhouse programma heeft een volledig op uw medewerkers en organisatie afgestemde inhoud. Indien mogelijk 1 PE punt per gevolgd lesuur.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.


Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC