Fuseren en Samenwerken in de zorg


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Fuseren of samenwerken

Fuseren of samenwerken is een actueel managementthema in de gezondsheidszorg. Denk aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, aan definanciële participatie van derden (private equity), maar ook aan het opzetten van een nieuw concernmodel voor de eigen zorginstelling. Dit alles in het kader van (onder meer) de wijzigingen in het bekostigingsstelsel, marktwerking en stakeholderparticipatie. Iets waarbij ook de mogelijke introductie van de rechtsvorm 'Maatschappelijke Onderneming' en de beperkende mogelijkheden van de rechtsvorm van de stichting een rol van betekenis spelen.

Met een intensieve eendaagse training belichten wij dit managementthema vanuit een combinatie van perspectieven en gaan wij onder meer in op keuzecriteria voor een duurzaam concernmodel, de relatie tussen de gekozen strategie en het organisatiemodel, de belangrijkste veranderkundige aspecten, de te managen spanningen tussen publieke dienstverlening en marktwerking, de voortdurende afweging tussen kwaliteit en kosten, fiscaliteiten en financiële randvoorwaarden en de beperking van risico's binnen een nieuwe structuur.

Wij nemen u aan de hand van een concrete casus mee door het hele proces van bewustwording tot en met realisatie door middel van het vijf fasenmodel van PwC. De nadruk ligt hierbij vooral op de aspecten die werkelijk van belang zijn bij transacties en concernvorming, alsmede valkuilen en best practices. Wij gaan uit van een intensieve samenwerking tussen trainers en deelnemers gedurende de dag en natuurlijk is er ruimte om ook de specifieke situatie van uw instelling aan de orde te stellen. Na afloop van de training gaat u dus met concrete en praktische kennis naar huis.


Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor bestuursleden, toezichthouders en financieel medewerkers binnen zorginstellingen.


Na afloop bent u in staat om:

  • De voor- en nadelen te onderkennen van diverse besturingsmodellen (zoals duaal en integraal management);
  • De afweging te maken tussen 'eigen huis op orde' en meebewegen met kansen in de markt;
  • Alert te reageren op marktkansen (fusie of samenwerking);
  • De kernkeuzes te onderscheiden bij een hybride sturing op markt (doelmatigheid maatwerk) en publieke taken (rechtmatigheid) en de (on)mogelijkheden van de combinatie daarvan.

Programma

9:00 Ontvangst
9:30 Start ochtendprogramma
12:30 Lunchpauze
13:30 Start middagprogramma
17:00 Afsluiting met een borrel

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.


PE-punten

Het inhouse programma heeft een volledig op uw medewerkers en organisatie afgestemde inhoud. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA of AA), IT auditors (RE) en registercontrollers (RC) 1 PE punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken een certificaat van deelname, inclusief een weergave van de verkregen PE punten, na afloop van de training.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.


Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC