Fiscale leergang in de zorg

Inzicht in vraagstukken rondom vennootschaps- en schenkbelasting

Graag nodigen de Vereniging HEAD (hierna HEAD) en PwC u uit voor module 3 van de ‘fiscale leergang in de zorg’. In deze training leert u wanneer een zorginstelling te maken krijgt met de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) of schenkbelasting.

Via een korte verkenning van de meest relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op deze fiscale terreinen, behandelen we een aantal casusposities om u meer inzicht te geven in de verschillende situaties wanneer de heffingen aan de orde komen. Ook komen de belangrijkste vrijstellingen en manieren tot beperking van ongewenste heffing aan bod.

De Vpb vormt voor uw instelling een heffing op het door haar onderneming behaalde resultaat. Voor de zorgsector bestaan sinds jaar en dag specifieke vrijstellingen. Vanwege de snelle ontwikkeling van de sector – bijvoorbeeld in de richting van meer marktwerking – zijn deze vrijstellingen vaak niet meer afdoende. We zien dus ook dat de Vpb steeds vaker aan de orde komt. Die wetgeving kent eigen regels en eigenaardigheden, waarvan u kennis moet hebben om niet voor verrassingen te komen. Gebrek aan goede, op de huidige zorgpraktijk toegespitste, regelgeving maakt dat uitkomsten en afspraken met de Belastingdienst zeer uiteen kunnen lopen. Het is onze zorg dat u het best denkbare resultaat binnen bereik krijgt.

De schenkbelasting is in de sector ook aan de orde. Zo is het uiteraard een vraagstuk wanneer een weldoener een bedrag schenkt aan uw zorginstelling. Maar veelal zijn schenkingen en de vraag hoe daar fiscaal mee om te gaan veel minder expliciet. Wanneer binnen een zorggroep geld wordt overgemaakt van de ene naar de andere stichting of wanneer geen of een lage (huur)prijs wordt bedongen, is er dan sprake van een schenking? We behandelen de belangrijkste vrijstellingen van schenkbelasting voor zorginstellingen. Daarbij komt ook de actuele regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) aan de orde. Evenals de mogelijke samenloop van schenkbelasting en Vpb en de waarde die de ANBI-status ook voor ander fiscale heffingen kan hebben.

Tijdens de training zullen theorie en praktijk worden afgewisseld. De training zal plaatsvinden in een interactieve setting met maximaal 20 deelnemers en 2 trainers.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor HEADs, financials in de zorg, hoofden economische en administratieve dienst, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistent) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van zorgorganisaties.

Deze module maakt deel uit van de ‘fiscale leergang in de zorg’. Module 1 t/m 4. Deze trainingsmodules zijn geschikt voor een ieder die zijn/haar basiskennis van de verschillende fiscaliteiten in de zorg wil vergroten of updaten. Het eindniveau van deze basismodules is het minimaal vereiste instapniveau voor de verdiepingstrainingen.

De training gaat onder meer in op:

 • Hoe het systeem van de heffing van vennootschapsbelasting werkt;
 • Waarover wordt geheven (heffingsgrondslag);
 • Welk tarief van toepassing is;
 • Welke vrijstellingen er zijn en welke voorwaarden die kennen;
 • Recente beleidsbesluiten over toepassing van vrijstellingen;
 • Hoe de heffing van vennootschapsbelasting kan worden beperkt;
 • Hoe het systeem van de heffing van schenkbelasting werkt;
 • Wat relevant is om een belastbaar feit te onderkennen;
 • Waarover schenkbelasting wordt geheven;
 • Welk tarief van toepassing is;
 • Welke vrijstellingen schenkbelasting er zijn en welke voorwaarden die kennen.

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • De onderneming in uw zorgorganisatie te herkennen;
 • Te herkennen wanneer uw Vpb-vrijstelling gevaar loopt;
 • De belangrijkste gevolgen van Vpb-plicht te overzien;
 • Te herkennen wanneer sprake is van een schenking;
 • De criteria voor inroepen van vrijstelling(en) schenkbelasting te begrijpen;
 • Manieren te begrijpen waarop de heffingsgevolgen kunnen worden beperkt;
 • Uw rol als fiscaal aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Programma

12:00 Ontvangst
12:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting met netwerkborrel

Datum

16 september 2014

PE-punten voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 4 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 450,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel.
Meer informatie over onze speciale kortingsregelingen vind u hier.

Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag twee weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

PwC Utrecht
Adres
Route via Google Maps