Btw in de zorg


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Inzicht in btw-vraagstukken in de zorg

Als financial in de zorg wordt u zich er steeds meer van bewust dat uw instelling verandert. U krijgt in toenemende mate te maken met vraagstukken over samenwerking, fusie, detachering, ketenzorg, zorg- en welzijnsproducten, huisvesting, voorbelasting en horizontaal toezicht. Uw cliënt vraagt om bewustwording rondom deze vraagstukken. Maar zeer zeker niet alleen uw cliënten. Ook de overheid, de belastingdienst, het zorgkantoor en andere zorginstellingen dagen uw instelling uit tijdig in te spelen op veranderingen die zich voordoen. Btw-regelgeving uit 1968 geeft hiervoor helaas veelal geen concrete handvatten.

U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd even eenvoudig. Vooral niet als u daarbij rekening moet houden met zowel ministeriële besluiten als rechtspraak uit Nederland en Europa. Wij merken in de praktijk dat de Europese rechtspraak steeds belangrijker wordt en ook steeds vaker op uw instelling van toepassing zal zijn. Kortom wij kunnen ons heel goed voorstellen dat bij u de behoefte bestaat aan informatie; vooral praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ beter binnen uw organisatie te kunnen managen. En dat is precies waarom HEAD en PwC deze training “btw in de zorg” aanbieden.

Tijdens de training zullen theorie en praktijk worden afgewisseld. De training zal plaatsvinden in een interactieve setting met maximaal 20 deelnemers en 2 trainers.


Voor wie?

Deze training is bestemd voor HEAD’s, financials in de zorg, hoofden economische en administratieve dienst, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistent) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van zorgorganisaties.


De training gaat onder meer in op:

 • Het ondernemerschap voor de btw
 • De plaats van levering en dienst
 • De toepassing en reikwijdte van de diverse btw-vrijstellingen voor zorginstellingen
 • De toepassing van de medische vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren per 1 januari 2010
 • Het voorkomen van btw-heffing op de doorbelasting van (personeels)kosten
 • Het inkopen van goederen en diensten in andere EU-landen en niet EU-landen
 • Het recht op aftrek van voorbelasting (met de ingewikkelde kantineregeling)
 • De regeling met betrekking tot de (ver)huur en (ver)koop van onroerend goed
 • Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de integratieheffing bij nieuwbouw
 • Wijzigingen in de btw-wetgeving per 1 januari 2011

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • Btw-risico’s en kansen binnen uw organisatie (beter) te signaleren en te managen
 • Te signaleren wanneer er sprake is van afdrachtplicht ten aanzien van btw en wat de gevolgen hiervan zijn
 • Meer mogelijkheden binnen uw instelling te herkennen t.a.v teruggave van btw
 • Uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen

Programma


9:00 Ontvangst
9:30 Aanvang trainingsprogramma
17:00 Afsluiting met netwerkborrel

Data


Nader te bepalen


PE Punten

Door het volgen van deze training krijgen Accountants en Registercontrollers 6 PE punten.Wij zullen u een certificaat verstrekken na afloop van de training.


Kosten

De kosten van de training bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel.


Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag twee weken voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

Locatie

 • Kantoor PwC Utrecht