Beroepsethiek voor accountants in business werkzaam bij zorgorganisaties

U bent werkzaam in de zorgsector en bent accountant on business. Dan is deze training iets voor u!

Doel van deze verplichte training is het vergroten van de bewustwording, het begrip en de toepassing van ethische principes door accountants in business. Onze training voldoet aan het curriculum van de NBA en is toegesneden op de zorgsector. Dit impliceert dat u ethische dilemma’s krijgt voorgelegd die u in de dagelijkse praktijk tegenkomt en dat u de training volgt met uw eigen collega’s

Doelstelling

De verplichte permanente educatie beoogt (1) de bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de Accountants in business te vergroten. De inhoud richt zich op de volgende vijf aspecten:

  • Ethiek en de Verordening Gedragscode;
  • Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes);
  • Signaleren en hanteren van ethische dilemma’s;
  • De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen en de werkomgeving/organisatie;
  • In lastige situaties “de rug recht houden” en standvastig communiceren.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren AA's en RA's die werkzaam zijn als Accountant in business. De training staat ook open voor andere geïnteresseerden.

Wie zijn de trainers?

De Verplichte Training Beroepsethiek wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. De trainers hebben inhoudelijke kennis op het gebied van relevante regelgeving, actuele discussies rond ethische principes en het accountantsberoep. Zij combineren deze kennis met ervaringen uit de zorgsector. Tevens hebben zij ervaring met het aanleren van vaardigheden als antwoord op (in dit geval ethische) dilemma’s. De combinatie van deze drie aspecten resulteert in een optimaal trainingsresultaat.

Voorbereidingsopdracht

Voorafgaand aan de training is iedere deelnemer verplicht een self-assessment te doen. Dit selfassessment wordt ontwikkeld en aangeboden door de NBA en bestaat uit een vragenset waarmee elke deelnemer inzicht krijgt in zijn/haar huidige ethische stijl en achterliggende waarden, alsmede zijn/haar sterke kanten en aandachtspunten. Deze wordt gedigitaliseerd aangeboden. Elke deelnemer ontvangt een individueel rapport dat voorafgaand aan de training bestudeert dient te worden en vervolgens moet worden meegenomen naar de trainingsdag. Er kan niet worden deelgenomen aan de trainingsdag indien de voorbereidingsopdracht niet is afgerond.  

Programma 

Het trainingsprogramma kan in overleg met u worden vastgesteld.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

PE-Punten

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten van Permanente Educatie van het NBA. 
Door het volgen van deze training krijgen de deelnemers 1 PE punt per gevolgd lesuur. 
Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten

Het inhouse programma heeft een volledig op uw medewerkers en organisatie afgestemde inhoud. 
Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA of AA), IT auditors (RE) en 
registercontrollers (RC) 1 PE punt per gevolgd lesuur. 

Wij verstrekken een certificaat van deelname, inclusief een weergave van de verkregen PE punten, 
na afloop van de training.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. 
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken.

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC