Actualiteiten Cure en Care

Algemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Business issue

De ‘cure-‘ en de ‘care-sector’ zijn beiden volop in beweging. De ‘cure-markt’ wordt geconfronteerd met de invoering van integrale tarieven, de uitbreiding van het B-segment, een overgangsregime voor kapitaalslasten, de doorontwikkeling van de DBC-systematiek en de invoering daarvan binnen GGZ- en revalidatie-instellingen. ‘Care-organisaties’ hebben te maken met de invoering van zorgzwaartepakketten, het werken met integrale tarieven, de overgang van activiteiten naar de WMO en de doorontwikkeling van de productieregistratie. Daarnaast heeft de kredietcrisis duidelijke invloed op beide typen zorginstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van (her)financiering, de borging van leningen en de werkkapitaalbehoefte.


Oplossing

Deze korte training zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. We behandelen actualiteiten op het gebied van belangrijke strategische thema’s, zoals marktwerking, zorg en vastgoed, de nu actuele kredietcrisis en actualiteiten jaarverslaggeving. We wisselen best practices met elkaar uit en gaan in op actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw zorgorganisatie.


Voor wie?

Een training voor het (financieel) management van zorginstellingen.


Na afloop:

  • Weet u welke gevolgen actuele ontwikkelingen kunnen hebben voor de sturing en beheersing van uw organisatie.
  • Weet u wat al deze ontwikkelingen betekenen voor uw organisatie en voor u als lid van het financiële management.
  • Kent u voorbeelden van best practices die voor uw organisatie relevant zijn.

Programma

Deze training duurt 1 dagdeel.

Data

  • Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.

PE Punten

Door het volgen van deze training krijgen accountants en registercontrollers 4 PE punten. Wij zullen u een certificaat verstrekken na afloop van de training.


Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een offertevoorstel.


Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze cursus voor u op maat te maken.

Locatie

  • Het cursusprogramma, tijdstip en locatie kan in overleg met u worden vastgesteld. Een voorgesprek maakt deel uit van de training.