Risicomanagement Binnenlands Bestuur

Twitter LinkedIn Facebook

Risicomanagement Binnenlands Bestuur

Bij gemeenten en provincies is steeds meer behoefte aan een gestructureerde aanpak van de beheersing van risico’s. Het gaat hierbij niet alleen over de financiële risico’s. In deze tijd van kostenbesparingen en heroverwegingen helpt risicomanagement bij het maken, onderbouwen en verantwoorden van bestuurlijke keuzes. Hoe pakt u dat aan? Hoe zorgt u dat u uw voornaamste risico’s kent en onder controle heeft?

Is risicomanagement nu een geheel nieuwe kerstboom die u moet optuigen? Wat ons betreft niet. Risicomanagement is in feite niets nieuws en eigenlijk ook geen nieuwe taak voor het management. Het gaat om het expliciet inzichtelijk maken van de organisatiebrede risico’s en beheersingsmaatregelen en om de beoordeling of het risicoprofiel en de kwaliteit van de interne beheersing acceptabel is. Risicomanagement gaat om het gericht inzetten van mensen en middelen ter beheersing van die risico’s die er toe doen. Tegelijk biedt het een bestuurder de mogelijkheid om te kunnen onderbouwen waarom andere risico’s bewust niet beheerst worden.

Om dit te kunnen bereiken moeten bewuste keuzes binnen de hele organisatie worden gemaakt over de hoeveelheid risico die de organisatie als geheel wil lopen. Managers en medewerkers op alle niveaus dienen te beseffen wat acceptabel is en wat niet en waarom dat zo is en een manier van werken aanleren die hier in overeenstemming mee is.

Graag nodigen wij u uit voor de drie modules van de training Risicomanagement bij lagere overheden. Na afloop van de training weet u hoe u risicomanagement binnen uw organisatie pragmatisch kunt verbeteren, welke stappen er nodig zijn om te komen tot effectief risicomanagement en hoe u risicomanagement kunt borgen in de Planning & Control cyclus.

Voor wie?

Deze training is vooral bedoeld voor managers middelen, (concern)controllers, secretarissen, senior adviseurs planning en control en portefeuillehouders financiën van gemeenten en provincies.

Wie zijn de trainers?

Naar aanleiding van de mogelijkheden en uw wensen wordt een geschikte trainer voor deze training ingezet

Programma

MODULE 1 – Wat is risicomanagement, volwassenheid van risicomanagement in eigen organisatie en interne omgeving

Een introductie in risicomanagement en het risicomanagementproces:

 • Wat zijn risico’s?
 • Wat is risicomanagement?
 • De interne omgeving van risicomanagement
 • Uit welke componenten bestaat een risicomanagementsysteem?
 • Op welke ambitieniveaus kunnen organisaties hun risicomanagement invullen?
 • Risicomanagement en strategie
 • Het risicomanagementproces op hoofdlijnen

MODULE 2 – Risicomanagement in de praktijk (van inventarisatie tot beheersmaatregelen)

In deze module wordt ingegaan op de verschillende stappen van het risicomanagementproces. Aan de hand van een case worden de deelnemers door de verschillende stappen van het risicomanagementproces heen geleid. Vervolgens wordt in detail ingegaan op de aandachtspunten van iedere stap. PwC deelt haar ervaring vanuit adviesopdrachten en het faciliteren van vele workshops en trainingen. Aan de orde komen:

 • Risico-inventarisatie
 • Organisatie van een gedegen risico-inventarisatie
 • Brainstormtechnieken
 • Categorisering van risico’s
 • Risico-analyse
 • Prioritering van risico’s
 • Kwalitatieve risicoanalyse
 • Kwantitatieve risicoanalyse
 • Risicoreactie en beheersingsmaatregelen
 • Monitoring van en communicatie over risico’s en beheersingsmaatregelen

MODULE 3 – Implementatie risicomanagement

In deze module wordt stilgestaan bij het implementeren van risicomanagement binnen organisaties. Aan de orde komen:

 • Kritieke succesfactoren bij implementatie
 • Bouwen aan commitment in de organisatie
 • Stappenplan om te komen tot implementatie van risicomanagement

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training. 

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, maken wij een vrijblijvende offerte.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om deze training voor u op maat te maken. 

Locatie

Dit kan bij u "in huis" of op een van de kantoren van PwC