Grip op de belastingplicht overheidslichamen in één middag!


Onlangs heeft het Ministerie van Financiën een concept wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven. Als de voorgestelde systematiek wordt gevolgd, wordt uitgangspunt dat overheidsondernemingen belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting, tenzij hun activiteiten kwalificeren als niet-belaste activiteiten. Maar leidt iedere vrijstelling eigenlijk wel tot een optimaal fiscaal resultaat?

Op 21 mei jl. heeft de eerste training 'Grip op de belastingplicht overheidslichamen' plaatsgevonden op ons kantoor in Utrecht. Wegens overweldigende belangstelling organiseren wij de komende periode nog een drietal sessies rondom dit actuele onderwerp. Graag nodigen wij u uit voor één van deze sessies.

Tijdens deze training krijgt u inzicht in deze nieuwe regelgeving.

De training start met de basis en eindigt met de relevante aspecten voor u:

 • de fiscale basisconcepten en hun werking;
 • behandeling van het concept wetsvoorstel;
 • een globaal over- en inzicht in de knelpunten;
 • als ook optimalisatie en planning: wat nu en wat later te doen?

Tijdens de training is er volop gelegenheid om met elkaar te discussiëren over de impact en gevolgen van deze aangekondigde wetgeving op uw organisatie.

Voorafgaand aan de training:

Vooraf krijgt u de mogelijkheid om vragen in te dienen over voor u relevante onderwerpen. Deze vragen kunt u sturen naar het volgende e-mailadres:pwc-academy@nl.pwc.com.PwC neemt vervolgens de vrijheid om daar vragen uit te kiezen die op de dag ter sprake zullen komen.

Programma:

 • Ontvangst (14.30 - 15. 00)
 • Inleiding (15.00 - 15.45)
  De heren Joop Kluft zal u in een paar stappen bekend maken met de bouwstenen van de vennootschapsbelasting. Hij zal daarbij samen met Joep Swinkels ook ingaan op de verschillen tussen de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting mede in het licht van concurrentie (i.e. verstoring van de interne markt). Zo raakt u in vogelvlucht bekend met het fiscale begrippenkader van de vpb.
 • Bespreking concept wetsvoorstel (15.45 - 16.30)
  Joop Kluft en Marije Kruisman-Otten zullen het huidige concept wetsvoorstel inzake vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven bespreken aan de hand van voorbeelden die in de praktijk zich voor kunnen doen en thans door belanghebbenden worden besproken. Dit onderdeel maakt het voor u inzichtelijker welke gevolgen de wet kan hebben voor uw organisatie.
 • Bespreking maatregelen en afsluiting (16.30 -17.00)
  De sprekers staan gezamenlijk stil bij de vraag of zij op dit moment maatregelen voorzien die organisaties zouden kunnen treffen.
 • Borrel (17.00 - ?)

EXTRA voor u als deelnemer van deze training:

Als deelnemer van deze training bieden wij u de mogelijkheid om na afloop per e-mail of telefoon uw prangende vragen te stellen aan medewerkers van PwC!

De tijden waarop u dat kunt doen, en het e-mailadres dat u hiervoor kunt gebruiken, maken wij op de trainingsdag aan u bekend gemaakt. Een medewerker van PwC zal vervolgens contact met u opnemen.

Na afloop van de training:

 • bent u bekend met de fiscale denkwereld;
 • hebt u inzicht in de impact van de voorgestelde wetgeving op uw organisatie;
 • bent u in staat naast de fiscale ook de organisatorische gevolgen voor uw organisatie inzichtelijk te maken;
 • weet u welke maatregelen u moet treffen voor de aangekondigde vennootschapsbelastingplicht.

Kenmerken van de training:

 • resultaatgericht;
 • systematisch;
 • dynamisch;
 • laagdrempelig;
 • betrokken.

Investering

De investering per deelnemer bedraagt EUR 150,-, vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, borrel alsmede de mogelijkheid voor een telefonisch overleg met een gastspreker na de trainingsdag. Op deze training is geen kortingsregeling van toepassing.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers die zich bezig houden met beleid, financiën en/of juridische zaken binnen directe en indirecte overheidsbedrijven, bijvoorbeeld een gemeente, provincie, ministerie, onderwijsinstelling of een ZBO.

Trainers

Uw gastheren en -dame zijn Joop Kluft, Joep Swinkels en Marije Kruisman-Otten.

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Voor meer informatie over de vpb-plicht van gemeenten kunt u ook terecht op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Een (tijdelijke) gratis inlogcode voor kennismaking met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar: ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com

Programma

 • Ontvangst (14.30 - 15. 00)
 • Inleiding (15.00 - 15.45)
  De heren Joop Kluft zal u in een paar stappen bekend maken met de bouwstenen van de vennootschapsbelasting. Hij zal daarbij samen met Joep Swinkels ook ingaan op de verschillen tussen de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting mede in het licht van concurrentie (i.e. verstoring van de interne markt). Zo raakt u in vogelvlucht bekend met het fiscale begrippenkader van de vpb.
 • Bespreking concept wetsvoorstel (15.45 - 16.30)
  Joop Kluft en Marije Kruisman-Otten zullen het huidige concept wetsvoorstel inzake vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven bespreken aan de hand van voorbeelden die in de praktijk zich voor kunnen doen en thans door belanghebbenden worden besproken. Dit onderdeel maakt het voor u inzichtelijker welke gevolgen de wet kan hebben voor uw organisatie.
 • Bespreking maatregelen en afsluiting (16.30 -17.00)
  De sprekers staan gezamenlijk stil bij de vraag of zij op dit moment maatregelen voorzien die organisaties zouden kunnen treffen.
 • Borrel (17.00 - ?)

Datum en locatie

PE-uren Accountants (AA’s en RA’s)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (AA en RA) 2 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

PE-punten registercontrollers (RC’s)

Registercontrollers krijgen door het volgen van deze training 2 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen €150,- vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. Op deze training is geen kortingsregeling van toepassing.

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe een week voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy van PwC verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie