De ins en outs van de werkkostenregeling

Tijdens de training ‘De werkkostenregeling in de publieke sector’ leert u in één middag hoe de werkkostenregeling in elkaar steekt en hoe u de impact op uw eigen organisatie kunt inventariseren.

Begin op tijd!

Per 1 januari 2015 is voor alle werkgevers de werkkostenregeling verplicht en vervalt het huidige keuzeregime. De ervaring leert dat iedere instelling tijd nodig heeft om de administratie aan te passen, interne richtlijnen bij te stellen en medewerkers te informeren. Zeker als de invoering van de werkkostenregeling leidt tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden. Het is dus zaak tijdig met de voorbereiding te beginnen!

Aan de slag

Door nu al aan de slag te gaan leert u de “ins” en “outs” van de werkkostenregeling, zodat u wordt uitgedaagd om na te denken over welke invloeden en gevolgen de werkkostenregeling heeft op uw organisatie. Deze training heeft een interactief en inspirerend karakter en bevat veel voorbeelden uit de praktijk. Wij gebruiken hierbij graag uw praktijksituaties. U wordt van harte uitgenodigd uw eigen specifieke vraagstukken met ons te delen.

Na afloop van de training:

Na afloop van de training heeft u concrete handvatten om de overstap naar de werkkostenregeling te maken doordat:

Deze training heeft een interactief en inspirerend karakter en bevat cases uit de praktijk.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor HR-managers, hoofden Salarisadministratie en Financiën, Controllers en medewerkers belast met de invoering van de werkkostenregeling. Ook leden van de ondernemingsraad nemen regelmatig deel aan deze training.

Trainer

Jaap Verdegaal is de trainer. Hij werkt in de publieke sector en heeft ruime ervaring met alle aspecten van de werkkostenregeling. Tijdens de training deelt hij zijn praktische ervaringen met u. Deze training wordt door Jaap sinds 2011 zowel als open en als inhouse training voor publieke instellingen verzorgd.

 

Programma

 12:30  Ontvangst met lunch 
 13:00  Start training
 17:00  Afsluiting training met een netwerkborrel

Datum 

2 oktober 2014 

 

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 4 PE-uren. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten voor registercontrollers (RC) 

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training

Tijd en investering:  € 450,- vrijgesteld van btw

 

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.Inhouse

Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

Grip op de belastingplicht overheidslichamen in één middag!


Onlangs heeft het Ministerie van Financiën een concept wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven. Als de voorgestelde systematiek wordt gevolgd, wordt uitgangspunt dat overheidsondernemingen belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting, tenzij hun activiteiten kwalificeren als niet-belaste activiteiten. Maar leidt iedere vrijstelling eigenlijk wel tot een optimaal fiscaal resultaat?

Op 21 mei jl. heeft de eerste training 'Grip op de belastingplicht overheidslichamen' plaatsgevonden op ons kantoor in Utrecht. Wegens overweldigende belangstelling organiseren wij de komende periode nog een drietal sessies rondom dit actuele onderwerp. Graag nodigen wij u uit voor één van deze sessies.

Tijdens deze training krijgt u inzicht in deze nieuwe regelgeving.

De training start met de basis en eindigt met de relevante aspecten voor u:

 • de fiscale basisconcepten en hun werking;
 • behandeling van het concept wetsvoorstel;
 • een globaal over- en inzicht in de knelpunten;
 • als ook optimalisatie en planning: wat nu en wat later te doen?

Tijdens de training is er volop gelegenheid om met elkaar te discussiëren over de impact en gevolgen van deze aangekondigde wetgeving op uw organisatie.

Voorafgaand aan de training:

Vooraf krijgt u de mogelijkheid om vragen in te dienen over voor u relevante onderwerpen. Deze vragen kunt u sturen naar het volgende e-mailadres:pwc-academy@nl.pwc.com.PwC neemt vervolgens de vrijheid om daar vragen uit te kiezen die op de dag ter sprake zullen komen.

Programma:

 • Ontvangst (14.30 - 15. 00)
 • Inleiding (15.00 - 15.45)
  De heren Joop Kluft zal u in een paar stappen bekend maken met de bouwstenen van de vennootschapsbelasting. Hij zal daarbij samen met Joep Swinkels ook ingaan op de verschillen tussen de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting mede in het licht van concurrentie (i.e. verstoring van de interne markt). Zo raakt u in vogelvlucht bekend met het fiscale begrippenkader van de vpb.
 • Bespreking concept wetsvoorstel (15.45 - 16.30)
  Joop Kluft en Marije Kruisman-Otten zullen het huidige concept wetsvoorstel inzake vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven bespreken aan de hand van voorbeelden die in de praktijk zich voor kunnen doen en thans door belanghebbenden worden besproken. Dit onderdeel maakt het voor u inzichtelijker welke gevolgen de wet kan hebben voor uw organisatie.
 • Bespreking maatregelen en afsluiting (16.30 -17.00)
  De sprekers staan gezamenlijk stil bij de vraag of zij op dit moment maatregelen voorzien die organisaties zouden kunnen treffen.
 • Borrel (17.00 - ?)

EXTRA voor u als deelnemer van deze training:

Als deelnemer van deze training bieden wij u de mogelijkheid om na afloop per e-mail of telefoon uw prangende vragen te stellen aan medewerkers van PwC!

De tijden waarop u dat kunt doen, en het e-mailadres dat u hiervoor kunt gebruiken, maken wij op de trainingsdag aan u bekend gemaakt. Een medewerker van PwC zal vervolgens contact met u opnemen.

Na afloop van de training:

 • bent u bekend met de fiscale denkwereld;
 • hebt u inzicht in de impact van de voorgestelde wetgeving op uw organisatie;
 • bent u in staat naast de fiscale ook de organisatorische gevolgen voor uw organisatie inzichtelijk te maken;
 • weet u welke maatregelen u moet treffen voor de aangekondigde vennootschapsbelastingplicht.

Kenmerken van de training:

 • resultaatgericht;
 • systematisch;
 • dynamisch;
 • laagdrempelig;
 • betrokken.

Investering

De investering per deelnemer bedraagt EUR 150,-, vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, borrel alsmede de mogelijkheid voor een telefonisch overleg met een gastspreker na de trainingsdag. Op deze training is geen kortingsregeling van toepassing.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers die zich bezig houden met beleid, financiën en/of juridische zaken binnen directe en indirecte overheidsbedrijven, bijvoorbeeld een gemeente, provincie, ministerie, onderwijsinstelling of een ZBO.

Trainers

Uw gastheren en -dame zijn Joop Kluft, Joep Swinkels en Marije Kruisman-Otten.

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Voor meer informatie over de vpb-plicht van gemeenten kunt u ook terecht op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Een (tijdelijke) gratis inlogcode voor kennismaking met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar: ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com

Programma

 • Ontvangst (14.30 - 15. 00)
 • Inleiding (15.00 - 15.45)
  De heren Joop Kluft zal u in een paar stappen bekend maken met de bouwstenen van de vennootschapsbelasting. Hij zal daarbij samen met Joep Swinkels ook ingaan op de verschillen tussen de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting mede in het licht van concurrentie (i.e. verstoring van de interne markt). Zo raakt u in vogelvlucht bekend met het fiscale begrippenkader van de vpb.
 • Bespreking concept wetsvoorstel (15.45 - 16.30)
  Joop Kluft en Marije Kruisman-Otten zullen het huidige concept wetsvoorstel inzake vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven bespreken aan de hand van voorbeelden die in de praktijk zich voor kunnen doen en thans door belanghebbenden worden besproken. Dit onderdeel maakt het voor u inzichtelijker welke gevolgen de wet kan hebben voor uw organisatie.
 • Bespreking maatregelen en afsluiting (16.30 -17.00)
  De sprekers staan gezamenlijk stil bij de vraag of zij op dit moment maatregelen voorzien die organisaties zouden kunnen treffen.
 • Borrel (17.00 - ?)

Datum en locatie

 • 2 oktober 2014 - PwC Zwolle
 • 7 oktober 2014 - PwC Utrecht

PE-uren Accountants (AA’s en RA’s)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (AA en RA) 2 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

PE-punten registercontrollers (RC’s)

Registercontrollers krijgen door het volgen van deze training 2 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname per post.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen €150,- vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel. Op deze training is geen kortingsregeling van toepassing.

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe een week voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy van PwC verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie