Incompany training Beroepsethiek

The Academy van PwC heeft speciaal voor cliënten en relaties van PwC een incompany training Beroepsethiek ontwikkeld.

Doel van deze verplichte training is het vergroten van het bewustzijn, het begrip en de toepassing, en de culturele en organisatorische verankering van ethische principes door accountants in business.

Deze incompany training voldoet aan het curriculum van de NBA en wordt toegesneden op de sector waarin de organisatie werkzaam is. Hierdoor sluit de training aan bij de praktijk en biedt het de mogelijkheid om tijdens de training gericht te werken met thema’s die voor u en uw organisatie van belang zijn.

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren AA’s en RA’s die werkzaam zijn als accountant in business. De training staat ook open voor andere geïnteresseerden.

Onderdeel van de training is een verplichte voorbereidingsopdracht, i.c. een selfassessment. Deze is ontwikkeld door de NBA en bestaat uit een vragenset waarmee deelnemers inzicht krijgen in hun huidige ethische stijl en achterliggende waarden, alsmede hun sterke kanten en aandachtspunten.

Inhoud

De inhoud van de training richt zich op de volgende vijf aspecten:

  • Ethiek en de Verordening Gedragscode
  • Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes)
  • Signaleren en hanteren van ethische dilemma’s
  • De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen en de organisatiecultuur en context
  • In lastige situaties “de rug recht houden” en standvastig communiceren

Door wie?

De Verplichte Training Beroepsethiek wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC.

Datum

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld.

Kosten

Op basis van uw wensen ten aanzien van de training, ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Inschrijving

U kunt meer informatie opvragen over deze inhouse training en uw wensen aan ons kenbaar maken. Wij nemen dan op korte termijn contact met u om uw wensen met betrekking tot deze training te bespreken, en u vervolgens een passend voorstel te kunnen doen.