Dutch GAAP Actualiteiten


Update Nederlandse verslagleggingsregels

De Nederlandse regels voor verslaggeving blijven continue in beweging. Bij de totstandkoming van de Nederlandse regels wordt mede gekeken naar veranderingen in andere stelsels, zoals IFRS. Ook zijn aanpassingen nodig door wijzigingen in Europese regelgeving, die gevolgd worden door aanpassingen in de Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek, Boek 2). Verder verandert de wereld om ons heen, de economische realiteit wordt complexer, en dat kan ook weer zijn weerslag hebben op de financiële verslaggeving.

In de actualiteiten Dutch GAAP wordt u in een korte tijd geïnformeerd over de veranderingen in wet- en regelgeving, zoals nieuwe (ontwerp) Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, eventuele wijzigingen in Boek 2 van het BW, en voor zover relevant uitspraken van de Ondernemingskamer. Daarbij gaan wij nader in op de gevolgen voor de jaarrekening. De meeste aandacht zal uitgaan naar de grote en middelgrote ondernemingen.

Voor zover dit wenselijk is zal de training cijfervoorbeelden en oefenmateriaal bevatten.

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor financieel directeuren, financieel managers, controllers en administrateurs van (middel) grote en kleinere ondernemingen die Dutch GAAP toepassen.

Na afloop bent u in staat om:

Na afloop weten de deelnemers welke wijzigingen er aankomen en welke impact dat heeft op de jaarrekening.

Wie is de trainer?

  • Hugo van den Ende, Partner PwC

Programma 

13:00 Ontvangst
13:30 Start training
18:00 Afsluiting training, aansluitend netwerkborrel

Data

  • 20 november 2014

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 8 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 8 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Wij verzorgen deze training ook Inhouse, zodat de opzet en inhoud zo goed mogelijk aansluit bij de onderwerpen en casussen uit uw eigen organisatie. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 350,- exclusief btw
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal.
Meer informatie over onze speciale kortingsregelingen vindt u hier.

Inschrijving

Wilt u zich inschrijven voor één van deze trainingen, dan zien wij uw inschrijving graag één maand voor de start van de training tegemoet. Mocht u zich nog willen inschrijven na deze sluitingsdatum, neemt u dan even telefonisch contact met ons op.


Locatie

PwC Amsterdam
Adres
Route via Google Maps