Dutch GAAP Actualiteiten

Twitter LinkedIn Facebook

Update Nederlandse verslagleggingsregels

De Nederlandse wetgeving voor verslaggeving gaat veranderen door Europese regels. Voor de insiders: we krijgen een nieuwe Titel 9. Om daar goed op voorbereid te zijn bieden wij onze jaarlijkse training “Dutch GAAP actualiteiten” aan, inmiddels al voor de 10e maal in successie.

De veranderingen in Titel 9 zullen uiteraard ook doorwerken in de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). Die veranderingen hebben onder meer betrekking op de verwerking van goodwill, de groottecriteria, toelichtingseisen, buitengewone resultaten, de nieuwe categorie micro-ondernemingen, het jaarverslag en deponeringstermijnen Kamer van Koophandel.

Daarnaast zijn er ook de reguliere (jaarlijkse) veranderingen in de RJ, waarbij mede wordt gekeken naar veranderingen in andere stelsels, zoals IFRS. Verder heeft een aanscherping plaatsgevonden van de nieuwe regels voor fusies en overnames, foutenherstel, consolidatievrijstelling en liquidatie.

In deze Dutch GAAP actualiteiten wordt u in een korte tijd geïnformeerd over de veranderingen in wet- en regelgeving, en voor zover relevant uitspraken van de Ondernemingskamer. Daarbij gaan wij nader in op de gevolgen voor de jaarrekening. De meeste aandacht zal uitgaan naar de grote en middelgrote ondernemingen. Voor zover relevant zal de training cijfervoorbeelden en oefenmateriaal bevatten.

Voor wie?

Deze training is voor financieel directeuren, financieel managers, controllers en administrateurs van (middel)grote en kleinere ondernemingen die Dutch GAAP toepassen.

De training gaat onder meer in op:

 • de verwerking van goodwill;
 • de groottecriteria;
 • toelichtingseisen;
 • buitengewone resultaten;
 • het regime micro-ondernemingen;
 • het jaarverslag;
 • de deponeringstermijnen;
 • reguliere wijzigingen in de RJ;
 • de invloed van wijzigingen in andere stelsels, zoals IFRS;
 • aanscherping van een aantal nieuwe regels.

Na afloop van deze training:

 • weet u welke wijzigingen in titel 9 zijn doorgevoerd en wat zij voor uw organisatie betekenen;
 • weet u wat de reguliere veranderingen in de RJ en de gevolgen daarvan zijn;
 • weet u welke invloed veranderingen in andere stelsels hebben;
 • weet u welke wijzigingen er zijn in de regels m.b.t. fusies en overnames, foutenherstel, consolidatievrijstelling en liquidatie.

Wie is de trainer?

Hugo van den Ende, Senior Director PwC en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Programma 

13:15 - 13:45 uur Ontvangst
13:45 - 15:30 uur Actualiteiten en veranderingen in Titel 9
15:30 – 15:50 uur Break
15:50 – 16:30 uur Fusies en overnames, foutenherstel, consolidatievrijstelling en liquidatie
16:30 – 17:15 uur Reguliere wijzigingen in RJ
17:15 – 17:45 uur Invloed wijzigingen andere stelsels
17:45 – 18:00 uur Vragen en evaluatie
18:00 uur Afsluiting en borrel

Data en deelname

Trainingstijden: 13.45 - 18.00 uur

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 4 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Inhouse mogelijkheden

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de casuïstiek meer op uw organisatie laten aansluiten (voor zover het voorgeschreven programma dit toelaat)? Dat kan! Wij verzorgen deze training ook Inhouse, zodat de opzet en inhoud zo goed mogelijk aansluit bij actuele vraagstukken binnen uw eigen organisatie. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 350,- exclusief btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Locatie

PwC Amsterdam
Adres
Route via Google Maps