Beroepsethiek voor accountants in business werkzaam in de bouwsector


PwC AcademyAlgemeen Programma Data & deelname Locatie
 

Beroepsethiek voor accountants in business


De beroepsorganisatie NBA heeft voor 2012 en 2013 het onderwerp beroepsethiek als verplicht onderwerp aangewezen in het kader van de permanente educatie van accountants in business. Doel van deze verplichte training is het vergroten van de bewustwording, het begrip en de toepassing van ethische principes door accountants in business.

Graag stellen we u in de gelegenheid om deze training bij te wonen op één van onze PwC vestigingen.

De training voldoet aan het curriculum van de NBA en is toegesneden op de bouwsector sector. Dit impliceert dat u ethische dilemma’s krijgt voorgelegd die u in de dagelijkse praktijk tegenkomt en dat u de training volgt met collega’s uit dezelfde branche.


Doelstelling

De verplichte permanente educatie beoogt (1) de bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de accountants in business te vergroten. De inhoud richt zich op de volgende vijf aspecten:

  • Ethiek en de Verordening Gedragscode
  • Inzicht krijgen in de eigen ethiek (deugden, waarden en principes)
  • Signaleren en hanteren van ethische dilemma’s
  • De bevordering en borging van ethische principes in het eigen handelen en de werkomgeving/organisatie
  • In lastige situaties “de rug recht houden” en standvastig communiceren

Voor wie?

Tot de doelgroep behoren AA’s en RA’s die werkzaam zijn als accountant in business. De training staat ook open voor andere geïnteresseerden.


Door wie?

De Verplichte Training Beroepsethiek wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. Onze trainers combineren gedrags en inhoudelijke kennis met ervaring in het werkgebied van de accountant in business. Door de inzet van zowel kennis (van relevante regelgeving, actuele discussies rond ethische principes en het accountantsberoep), als de ervaring met het aanleren van vaardigheden in relatie tot dilemma's, zorgen zij gezamenlijk voor een optimaal trainingsresultaat.

Voorbereidingsopdracht

Voorafgaand aan de training is iedere deelnemer verplicht een self-assessment te doen. Dit selfassessment wordt ontwikkeld en aangeboden door de NBA en bestaat uit een vragenset waarmee deelnemers inzicht krijgen in hun huidige ethische stijl en achterliggende waarden, alsmede hun sterke kanten en aandachtspunten. Deze wordt gedigitaliseerd aangeboden. De deelnemers ontvangen over hun antwoorden een individueel rapport dat zij voorafgaand aan de training dienen te bestuderen en vervolgens moeten meenemen naar de trainingsdag. Er kan niet worden deelgenomen aan de trainingsdag indien de voorbereidingsopdracht niet is afgerond.


Programma

9:00 Ontvangst
9:30 Introductie
10:00 Algemeen kader
10:30 Specifieke regelgeving Accountants in business (VGC deel A en C)
11:00 Pauze
11:15 Inleiding (beroeps)ethiek
11:45 Signaleren en bespreken van ethische dilemma's
12:45 Lunch
13:45 Bespreken self-assessment
14:15 Stappenplan in hanteren van ethische dilemma's
15:15 Pauze
15:30 Oefeningen in (communicatieve) vaardigheden in het omgaan met ethische dilemma’s (relateren aan self-assessment)
16:00 Afsluiting en evaluatie
16:30 Borrel

Data

De training vindt plaats op de volgende data en locaties:

  • Nader te bepalen

PE-Punten

De opleidingen van de PwC Academy voldoen aan de vereisten van Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen de deelnemers 8 PE-punten. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.


Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 595,- en is vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en borrel.


Inschrijving

De inschrijvingsdatum sluit in principe twee weken vóór de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training.


Beperkte capaciteit

De trainingen kennen een beperking ten aanzien van het aantal deelnemers. Per training is het maximum gesteld op 20 deelnemers. We werken dan ook met de principes “wie het eerst komt” … en “vol is vol”. Meldt u zich derhalve zo snel als mogelijk aan. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigde, u bepaalt waarin u wilt investeren, de PwC Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

  • Verschillende locaties. Zie "data en deelname"