Complexe transformatiesSpeel film

Ervaringen uit de publieke sector

iUrban Conference 2014

Inspire, Innovate, Implement!

Vpb-plicht overheids- ondernemingen

Wat betekent dit?

1 2 3 4 5
 

Actueel

 

Publicaties 

Introductie

De publieke sector is een complex werkveld. Urgente, dagelijkse zaken staan soms haaks op de plannen voor de lange termijn. Daarnaast dient de sector altijd de balans te zoeken tussen het belang van de individuele burger en dat van het maatschappelijk collectief. Onze Public Sector Group ondersteunt u op alle gebieden in deze veeleisende omgeving, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Belangrijke thema’s Toenemende marktwerking heeft grote consequenties voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de woningcorporaties. Lees meer

De publieke sector is een complex werkveld. Urgente, dagelijkse zaken staan soms haaks op de plannen voor de lange termijn. Daarnaast dient de sector altijd de balans te zoeken tussen het belang van de individuele burger en dat van het maatschappelijk collectief. Onze Public Sector Group ondersteunt u op alle gebieden in deze veeleisende omgeving, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Belangrijke thema’s

Toenemende marktwerking heeft grote consequenties voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de woningcorporaties. Een omkering van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd handelen, vraagt om strategische keuzes, samenwerkingsverbanden en adequaat beleid. Vanuit de maatschappij neemt de roep om transparantie toe bij het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties. Governance en meetbare beleidsresultaten zijn belangrijker dan ooit. Vergrijzing vereist van de publieke sector een integrale visie op de gevolgen. Naast het effect op het personeelsbestand dienen ook het dienstverleningsconcept en wijzigingen in vraagpatronen van klanten bekeken te worden.Het verlenen van subsidie door de overheid kan vooruitgang en innovaties in de samenleving stimuleren. Complexe uitvoeringstrajecten dienen ervoor te zorgen dat de subsidiegelden optimaal worden ingezet.

Onze toegevoegde waarde

De specialisten van Assurance, Tax & HRS en Advisory uit onze Public Sector Group werken met een doordachte visie en strategie vanuit een multicompetence-structuur. We zorgen voor een oplossing, samen met u.

 

Contact

Robbert-Jan Poerstamper

Robbert-Jan Poerstamper

Partner
Tel: +31 (0)88 792 63 14
E-mail