Gezondheidszorg

Bekijk deze pagina in: English

 

Helder maatschappelijk profiel en gepaste organisatie

De Nederlandse gezondheidszorg zit in een belangrijke transitiefase. In het streven naar evenwicht tussen financiële houdbaarheid en hoge kwaliteit, worden ingrijpende stappen gezet. De ontwikkeling van prestatiebekostiging bijvoorbeeld, de minimum volumenormen voor hoogcomplexe zorg en decentralisatie van de (langdurige) zorg naar gemeenten.

Zorginstellingen en -verzekeraars staan in deze gewijzigde omgeving voor allerlei keuzes. Hoe geeft u vorm aan de zorg van morgen? 

Strategisch profiel als startpunt

De transformatie naar doelgerichte zorg, dichtbij de burger georganiseerd, stelt zorginstellingen voor vraagstukken rondom efficiëntie, financiering en fiscaliteit. De antwoorden beginnen met een strategische visie. Welk maatschappelijk profiel past u het beste? En hoe komt u tot de meest geschikte organisatievorm? Vanuit een helder profiel zijn fusies en samenwerkingsverbanden een veel gekozen optie om tot optimale schaalgrootte te komen.

Verantwoording en toezicht

Met de transitie van het zorgstelsel komt ook verantwoording aan de orde. Hoe voldoet u bijvoorbeeld aan de verantwoordingseisen die per gemeente kunnen verschillen? Komt u tot een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting? En hoe verankert u deze afspraken in een werkzame administratie en interne controle? In de verantwoording van zorginstellingen naar gemeenten en verzekeraars, menen wij dat horizontaal toezicht de aangewezen vorm is.

Zo kunnen wij u helpen

Wij leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het definiëren van de toekomstige zorg en helpen bij de stappen op weg daarnaartoe. Dit doen wij op alle belangrijke onderwerpen voor organisaties in ‘cure & care’, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en kinderopvang, overheid en zorgverzekeraars.

Ons team van professionals heeft leidinggevende ervaring in Raad van Bestuur en divisiemanagement van de zorgsector. Naast organisatie-optimalisatie, financiën en fiscaliteit, werken we ook aan onderwerpen zoals Human Resources en IT, denk aan het elektronisch patiënten dossier (EPD). Wij helpen uw organisatie om duurzaam te transformeren. Zodat u klaar bent voor de zorg van morgen.