Wetsvoorstel hervorming flexrecht, ontslagrecht en WW

Na decennia van touwtrekken lijken er eindelijk fundamentele wijzigingen in ons huidige ontslagstelsel te worden doorgevoerd. Op 29 november 2013 heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe het reeds lang verwachte wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel omvat meer dan een herziening van de ontslagregels. Ook de positie van flexwerkers en de Werkloosheidswet ondergaan veranderingen.